Công điện 3029/CĐ-VPCP về kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 3029/CĐ-VPCP

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2021

 

 

 

 

CÔNG ĐIỆN

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

__________

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ điện:

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Long An, Tây Ninh.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, Văn phòng Chính phủ trân trọng kính mời các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia đoàn công tác; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chuẩn bị nội dung, bố trí thành phần làm việc với Phó Thủ tướng, cụ thể như sau:

I. Tại Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

1. Nội dung: Phó Thủ tướng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

2. Thời gian: từ 16h00 ngày 08/5/2021.

3. Thành phần:

a) Các cơ quan Trung ương, gồm:

- Lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

- Văn phòng Chính phủ: đ/c Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đ/c Trợ lý, Thư ký của Phó Thủ tướng; đ/c Nguyễn Cửu Đức, Hàm Vụ phó, Chuyên viên cao cấp Vụ Khoa giao - Văn xã; đ/c Vũ Công Thảo, Chuyên viên cao cấp Vụ Khoa giáo -Văn xã, đ/c Vương Quốc Chính, Hàm Vụ phó Vụ Nội chính; Cục Hành chính quản trị II.

b) Thành phần của địa phương gồm:

- Đại diện Lãnh đạo y ban nhân dân Tỉnh.

- Đại điện lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, đại diện các cơ quan chức năng có liên quan.

4. Chuẩn bị tài liệu và báo cáo:

- Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Bộ Y tế, các Bộ có liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc làm việc theo lĩnh vực được phân công.

II. Tại UBND tỉnh Tây Ninh

1. Nội dung: Phó Thủ tướng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

2. Thời gian: từ 08h00 ngày 09/5/2021.

3. Thành phần:

a) Các cơ quan Trung ương, gồm:

- Lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Công an, Y tế, Ngoại giao, Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

- Văn phòng Chính phủ: đ/c Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đ/c Trợ lý, thư ký Phó Thủ tướng; đ/c Nguyễn Cửu Đức, Hàm Vụ phó, Chuyên viên cao cấp Vụ Khoa giao - Văn xã; đ/c Vũ Công Thảo, Chuyên viên cao cấp Vụ Khoa giáo - Văn xã, đ/c Vương Quốc Chính, Hàm Vụ phó Vụ Nội chính; Cục Hành chính quản trị II.

b) Thành phần của địa phương gồm:

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, đại diện các cơ quan chức năng có liên quan.

4. Chuẩn bị tài liệu và báo cáo:

- Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Bộ Y tế, các Bộ có liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc làm việc theo lĩnh vực được phân công.

III. Kiểm tra tuyến biên giới:

Sau khi kết thúc buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đoàn công tác sẽ đi kiểm tra trên tuyến biên giới hai tỉnh Tây Ninh và Long An.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTTg Thường trực Trương Hòa Bình (để b/c);

- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy; Trợ lý, Thư ký của PTTg TT Trương Hòa Bình; các Vụ: TH, NC; TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KGVX(2).vt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Cao Huy

 

Thuộc tính văn bản
Công điện 3029/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3029/CĐ-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công điện Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 08/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!