Công điện 19/CĐ-UBND 2021 Hà Nội tăng cường biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_____________
Số: 19/CĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2021

 

 

 

CÔNG ĐIỆN

V/v tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI điện:

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội Trung ương trên địa bàn Thành phố;

- Cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế trên địa bàn Thành phố;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố;

- Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố;

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;

- Các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

 

Trong 28 ngày thực hiện giãn cách xã hội, với tinh thần vào cuộc quyết liệt kịp thời của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp từ Thành phố đến cơ sở cùng với sự đồng lòng, chung sức của cộng đồng xã hội và Nhân dân Thủ đô, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố vẫn đang được kiểm soát. Tuy vậy, bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại, nguy cơ, thách thức đặt ra: Khi lượng người ra đường vẫn đông, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý; Thành phố liên tiếp ghi nhận những ca nhiễm mới trong cộng đồng tại các khu vực có mật độ dân cư đông, địa bàn phức tạp, các cơ sở sản xuất, cung cấp dịch vụ thiết yếu đang hoạt động đan xen tại khu vực. Qua công tác xét nghiệm diện rộng, Thành phố đã xác định được một số địa bàn và đối tượng nguy cơ rất cao (vùng đỏ và nhóm đỏ), tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ lớn có thể hình thành những ổ dịch phức tạp, khó kiểm soát. Bên cạnh đó, tại các tỉnh phía Nam dịch bệnh đang lây lan mạnh trong cộng đồng, một số tỉnh lân cận dịch bệnh đang có dấu hiệu bùng phát trở lại.

Thực hiện kết luận, chỉ đạo của Trung ương và thông báo kết luận số 468-TB/TU ngày 19/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 06h giờ 00 ngày 06 tháng 9 năm 2021 trên phạm vi toàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

2. Yêu cầu người dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố; thôn xóm cách ly với thôn xóm; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” nhằm khống chế sự lây lan, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội.

Đây là thời điểm then chốt, quyết định đến hiệu quả công tác phòng chống dịch, mỗi người dân Thủ đô là một chiến sĩ, mỗi gia đình, tổ dân phố, thôn, xóm, cơ quan, doanh nghiệp… là một pháo đài chống dịch. Chỉ một hành động chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong lúc này sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, có thể phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, an ninh trật tự của Thành phố và sinh kế, sức khỏe, tính mạng của người dân và cộng đồng. Đề nghị mọi người dân và tổ chức doanh nghiệp chấp hành nghiêm; tham gia đồng hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch của Thành phố.

3. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Trung ương và Thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội; siết chặt việc cấp và quản lý giấy đi đường cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, đảm bảo đúng đối tượng và quy định của Thành phố; chịu trách nhiệm trước chính quyền Thành phố và pháp luật trong trường hợp vi phạm quy định nêu trên gây lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

4. Căn cứ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chủ động đánh giá tình hình và có thể quyết định các biện pháp cao hơn phù hợp thực tiễn của từng địa phương để kịp thời ngăn chặn, bóc tách nguồn lây trong thời gian ngắn nhất; đồng thời phải đảm bảo việc cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

 Tiếp tục huy động sự tham gia hiệu quả của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở; đồng thời kêu gọi mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp cùng chia sẻ, đồng hành, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực hưởng ứng, tham gia phòng chống dịch vì sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng; huy động mọi nguồn lực của xã hội cho công tác phòng, chống dịch để sớm chiến thắng dịch bệnh, đảm bảo an toàn, bền vững cho Thủ đô, đất nước.

 Siết chặt công tác quản lý phòng chống dịch tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích…nhất là trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, ngày cuối tuần. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ di biến động của người dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn gồm hoạt động tham gia giao thông, hoạt động của các cơ quan, công sở, sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; đảm bảo an toàn phòng chống dịch và chỉ được hoạt động trong các khung giờ quy định; tuân thủ việc khai báo bằng mã QR Code, quy định phòng chống dịch của thành phố xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội; huy động các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo an sinh xã hội; là đầu mối chủ trì và điều phối các hoạt động an sinh xã hội theo chủ trương của Thành phố đảm bảo kịp thời, hiệu quả, an toàn; công bố đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời những kiến nghị của người dân; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội; chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với những người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đảm bảo không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc bị bỏ lại phía sau.

 Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh việc triển khai các chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố và các Nghị quyết của HĐND Thành phố để kịp thời hỗ trợ Nhân dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn; kiểm tra đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Thành phố tại các địa phương; tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục tạo thuận lợi cho người dân; đề xuất bổ sung kịp thời các chính sách phù hợp đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội.

6. Trong thời gian giãn cách xã hội, đã có rất nhiều hành động đẹp, ý nghĩa của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng chia sẻ, chung tay góp sức trong công tác phòng chống dịch bệnh của Thành phố. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền để nhân rộng các mô hình, lan tỏa các hành động đẹp, nhân văn, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an Thành phố xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về công tác chỉ đạo điều hành và tình hình dịch bệnh; tổ chức vận hành hiệu quả Tổng đài 1022 tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị và phản ánh, tư vấn liên quan trong công tác phòng, chống dịch theo Khung thời gian 24/7 và chuyển các cơ quan đơn vị kịp thời xử lý.

7. Giao Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng các phương án cao để tránh bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Chỉ đạo tổ chức truy vết bảo đảm không để sót đối tượng nguy cơ cao (F1) theo đặc thù dịch tễ của biển chủng mới.

Nâng cao năng lực xét nghiệm, tổ chức xét nghiệm diện rộng và xét nghiệm theo kế hoạch đảm bảo an toàn, chính xác và trả mẫu trong 12 giờ với các đối tượng nguy cơ cao (F1) và trong 24 giờ với các mẫu còn lại.

Đảm bảo khả năng thu dung điều trị 30.000 F0; triển khai phương án đáp ứng điều trị y tế gồm: Nhân lực y tế, oxy y tế, các trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết... Tổ chức các tầng điều trị phù hợp, hiệu quả để giảm thiểu các trường hợp chuyển nặng và tử vong. Bố trí năng lực phù hợp với điều kiện của từng khu vực, từng tầng điều trị đảm bảo khả năng chống dịch lâu dài.

Tiếp tục nâng cao năng lực các dây chuyền tiêm với sự tham gia của các bệnh viện Trung ương và y tế tư nhân; sẵn sàng tổ chức tiêm quy mô lớn, đảm bảo an toàn ngay khi tiếp nhận thêm vắc xin. Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tiêm vắc xin nhanh, an toàn, hiệu quả. Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm tiêm chủng, chủ động chuẩn bị, khai báo các thông tin đầy đủ trước khi đi tiêm.

8. Giao Công an Thành phố: Tổ chức triển khai kịp thời các giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành của người dân khi ra đường và các phương tiện tham gia giao thông; việc cấp giấy đi đường của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm không đúng quy định. Đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ tại khu vực thu dung, điều trị, các khu cách ly tập trung của Thành phố. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

9. Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, các địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội và sẵn sàng tham gia hỗ trợ người dân tại các địa phương trong sinh hoạt, công tác thu hoạch mùa màng…phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã nâng công suất, khả năng cách ly tập trung đáp ứng 70.000 chỗ cho đối tượng F1; kiểm soát chặt chẽ các khu cách ly tập trung của Thành phố và tại các quận, huyện, thị xã đảm bảo hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng.

10. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai giảng truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tạo không khí phấn khởi cho giáo viên, học sinh; triển khai công tác giảng dạy năm học mới 2021 - 2022 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch của UBND Thành phố đảm bảo an toàn, phù hợp tình hình diễn biến dịch bệnh và điều kiện thực tiễn của các địa phương và Thành phố.

11. Yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành chủ động phương án tổ chức thực hiện để bảo đảm không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, mất ổn định thị trường, thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, đầu cơ găm hàng, hàng giả, hàng kém chất lượng, gây hoang mang trong dư luận; đảm bảo an toàn lưu thông và cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho mọi người dân, đặc biệt các khu vực cách ly, phong tỏa, bảo đảm không để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu mặc; triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Thành phố về xét nghiệm, tiêm chủng, cách ly, thu dung, điều trị; quan tâm, hỗ trợ các điều kiện về tinh thần và vật chất cho lực lượng tuyến đầu đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế, sức khỏe, tinh thần cho người dân ở mọi lúc, mọi nơi khi cần thiết, đảm bảo công tác an sinh xã hội, an ninh, trật tự trên địa bàn. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ thiết yếu tổ chức hoạt động sản xuất phải tuyệt đối an toàn, phù hợp với tình hình diễn biến dịch trên địa bàn theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; đề nghị cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn Thành phố và Nhân dân nghiêm túc thực hiện nội dung Công điện này./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

- Văn phòng Chính phủ;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;

- Ban Thường vụ Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Văn phòng Thành ủy;

- Cục Quản lý thị trường HN;

- Các cơ quan báo, đài Thành phố;

- VPUBTP: CVP, các PCVP,

 các phòng, ban trực thuộc VP;

- Lưu: VT, KGVXHLVA.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Chu Ngọc Anh

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công điện 19/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 19/CĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công điện Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

HANOI PEOPLE’S COMMITTEE

_____________

No. 19/CD-UBND

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_____________________

Hanoi, August 21, 2021

 

 

OFFICIAL TELEGRAM

On strengthening strict social distancing measures to prevent the COVID-19 pandemic

 

THE CHAIRMAN OF HANOI PEOPLE’S COMMITTEE notifies:

- Agencies, units, unions, central socio-political organizations in Hanoi City;

- Diplomatic missions and international organizations in the City;

- The Hanoi Committee of the Vietnam Fatherland Front and municipal socio-political unions;

- Directors, Heads of Departments, agencies, and sectors in the City;

- Chairpersons of People’s Committees of districts and towns;

- Enterprises and units located in the City.

 

During 28-day social distancing, due to the drastic and timely involvement of the whole political system, authorities at all levels from the municipal to grassroots levels, with the consensus and joint efforts of the social community and the City's citizens, the pandemic situation in the City remains under control. However, besides the achieved results, there are still shortcomings, risks, and challenges such as a large number of people on the street although many violations have been handled; the City continuously recorded new confirmed cases in the community in areas with high population density, complex locations, and essential production and service establishments that are operating in the areas. Through the large-scale testing, the City has identified some very high-risk areas and subjects (red zones and red groups), with potential risks and great risks that can form complex and hard-to-control outbreaks. In addition, the disease is rapidly spreading in the community in many Southern provinces; some neighboring provinces are showing signs of outbreak again.

In the implementation of the conclusions and directions of Central agencies and the Notice No. 468-TB/TU of the Municipal Party Standing Committee, on strengthening the COVID-19 prevention and control in the City; the Chairman of Hanoi People’s Committee requests Directors, Heads of Departments, agencies and sectors in the City, Chairpersons of People’s Committees of districts and towns, and agencies, units, unions, organizations, enterprises, and citizens in the City to strictly comply with the following regulations:

1. The social distancing measure shall continue to be extended until 6:00 on September 06, 2021, for the COVID-19 pandemic prevention and control.

2. Citizens, agencies, organizations, units, and enterprises may continue to implement regulations on social distancing to prevent the pandemic as prescribed in the Directive No. 17/CT-UBND dated July 23, 2021, of the Chairman of the Hanoi People's Committee on the principle that every person, family, neighborhood; village; commune, ward; district; city and province shall be isolated with another one. Every citizen is requested to stay at the place of residence to prevent the disease from spreading, isolate F0 cases from the community and effectively control the pandemic during the social distancing period.

This pivotal moment plays a decisive role in the effectiveness of pandemic prevention and control. In this movement, every citizen must be a soldier, every family, neighborhood, village, agency, and enterprise, etc. must be a fortress in pandemic prevention. Any subjective, negligent, or vigilance actions at this time will affect the pandemic prevention and control, leading to prolonging the duration of social distancing, affecting the socio-economy, security, and order of the City and the livelihoods, health, and lives of the people and community. Citizens, organizations, and enterprises are requested to strictly observe; participate in the effective implementation of the City’s pandemic prevention and control tasks.

3. Central and municipal agencies and units; organizations and enterprises located in the areas to strictly comply with social distancing regulations; tighten the grant and management of travel papers of cadres, civil servants, public employees, and employees, ensure that they are eligible subjects as prescribed; take responsibility before the municipal authorities and the law for any violations against above-mentioned regulations leading to the spread of the disease in the community.

4. Based on the pandemic development in localities, Chairpersons of districts and towns shall actively assess the situation and may decide on taking stricter measures according to the actual situation of each locality to promptly prevent and separate the source of infection in the shortest time; and at the same time, ensure the supply of sufficient necessities and satisfaction of the demand for medical examination and treatment of the people.

 To continue to mobilize the participation of the entire political system, especially the grassroots political system, and at the same time, ask all citizens, organizations, and enterprises to share, accompany and effort to overcome this difficult period, and actively participate in the pandemic prevention and control for their health, families and the community; mobilize all social forces for the pandemic prevention and control to stamp out the pandemic as soon as possible, ensuring safety and sustainability for the City in particular and the country in general.

 To tighten the management of pandemic prevention and control at wholesale markets, spontaneous markets, commercial centers, supermarkets, convenience stores, etc., especially during the National Day holiday (September 2), and weekends. To organize to closely inspect and supervise the movements of citizens, agencies, units, and enterprises operating in the areas, including the participation in traffic, operations of agencies, offices, establishments manufacturing, trading, and providing essential goods and services; ensure safety in pandemic prevention and control; only allow them to operate in a prescribed time frame; inspect and supervise the observance of pandemic prevention and control regulations, and strictly handle cases of violation.

5. The Hanoi Committee of the Vietnam Fatherland Front is requested to step up propaganda and mobilize the people to strictly observe the regulations on social distancing; mobilize all levels, branches, socio-political organizations of the City, the business community, and people to actively participate in the assurance of social security; act as the focal point for presiding over and coordinating social security activities according to the City's policy in a timely, effective and safe manner; publish a hotline to receive and handle promptly the petitions of the people; supervise the implementation of social security and support policies; take care and share difficulties, especially for workers affected by the COVID-19 pandemic, ensuring that no one lacks food or is left behind.

 The Provincial-level Department of Labor, Invalids and Social Affairs is assigned to coordinate with People’s Committees of districts and towns in, stepping up the implementation of social security policies in line with the Government's Resolution No. 68/NQ-CP, the Prime Minister's Decision No.  23/2021/QD-TTg, the Decision No. 3642/QD-UBND dated July 21, 2021, of Hanoi People's Council and other Resolutions of Hanoi People's Council to timely support people affected by the COVID-19 pandemic in areas; inspect and urge the implementation of support policies of the City in localities; continue to review and cut procedures to facilitate people; propose timely supplement of appropriate policies to ensure effective social security.

6. During the social distancing period, there have been many beautiful and meaningful actions of agencies, businesses, organizations, and individuals to share and join hands in pandemic prevention. The Municipal Propaganda Department and Provincial-level Department of Information and Communications are requested to coordinate with central and municipal press agencies to strengthen information and propaganda to replicate models, spread beautiful and humane actions, create consensus, solidarity, and determination to defeat the pandemic.

The Provincial-level Department of Information and Communications shall cooperate with the Municipal Public Security to strictly handle those who post and share false information about the management and the pandemic situation; organize the effective operation of the 24/7 Switchboard 1022 to receive and respond to recommendations and advice related to pandemic prevention and control and promptly transfer them to agencies and units for handling.

7. The Provincial-level Department of Health is assigned to prepare plans for worse situations to avoid being passive and unexpected in all situations

To direct the organization of tracing to ensure that high-risk subjects (F1 cases) are not missed according to the epidemiological characteristics of the new strain.

To improve testing capacity, organize large-scale testing and test according to the plan to ensure safety, accuracy, and return samples in 12 hours for high-risk subjects (F1 cases) and 24 hours for remaining samples.

To ensure the ability to receive and provide treatment for 30,000 F0 cases; implement a medical treatment response plan, including health staff, medical oxygen, necessary medical equipment, and supplies, etc. To organize appropriate, effective treatment tiers to minimize severe cases and deaths. To arrange capacity according to the conditions of each area and each treatment tier to ensure the long-term anti-pandemic ability.

To continue to improve the capacity of injection lines with the participation of central hospitals and private healthcare; ready to organize large-scale vaccination, ensuring safety as soon as more vaccines are received. To instruct People’s Committees of districts and towns to organize the fast, safe and effective vaccination. To coordinate with the Provincial-level Department of Information and Communications in guiding the people to use the vaccination software, actively prepare and declare sufficient information before vaccination.

8. Hanoi Public Security Department is assigned to organize a timely implementation of solutions to strengthen inspection and close supervision of compliance with regulations by citizens and vehicles when participating in traffic; the issuance of travel papers by agencies, enterprises, and organizations in the locality; strictly handle cases of non-compliance with regulations. Ensure the prevention of fire and explosion in the receipt and treatment areas and quarantine areas in the City. Actively take measures to prevent crime and ensure security and order in the area.

9. The Hanoi Capital High Command is assigned to coordinate with the Hanoi Committee of the Vietnam Fatherland Front and localities in effectively implement social security work and ready to participate in supporting local people in their daily activities and harvesting crops, etc., coordinate with People's Committees of districts and towns to increase capacity, concentrated quarantine capacity to 70,000 beds for F1 cases; strictly control the concentrated quarantine establishments of the City and in the districts, towns to minimize the cross-infection in the quarantine establishments and from the quarantine establishments to the community.

10. The Provincial-level Department of Education and Training is assigned to hold an online opening ceremony on Hanoi Radio and Television Station to create an exciting atmosphere for teachers and students; implement the teaching work for the 2021 - 2022 school year in accordance with the regulations of the Ministry of Education and Training, the plan of Hanoi People's Committee to ensure safety according to the pandemic situation and practical conditions of the City and localities.

11. Authorities at all levels and sectors are requested to actively prepare plans to avoid interruption in the goods supply chains or market instability; take measures for price stabilization, avoiding the shortage of goods, speculation on goods, fake goods, poor quality goods, causing confusion in public opinion; ensure the safe transportation and supply of food, foodstuffs, and necessities for all people, especially in quarantine and blockade areas, ensuring that no one lacks food; effectively implement programs and plans of the City on testing, vaccination, quarantine, receipt and treatment; care and support the spiritual and material conditions for the frontline forces, and at the same time, meet the people's needs for medical, health and spiritual care when necessary, ensure social security, security and order in the locality. Enterprises manufacturing and trading essential services must organize their production activities in a safe manner following the local pandemic situation under the plan approved by the competent authorities.

Directors, Heads of Departments, agencies, and sectors in the City, Chairpersons of People's Committees of districts and towns and agencies, units, unions, and organizations located in the City and all citizens are requested to strictly implement this Official Telegram./.

 

 

THE CHAIRMAN

 

 

 

Chu Ngoc Anh

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực