Công điện 18/CĐ-UBND Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_____

Số: 18/CĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021

 

 

 

CÔNG ĐIỆN

V/v Tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19

__________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI điện:

 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội Trung ương trên địa bàn Thành phố;

- Cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế trên địa bàn Thành phố;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố;

- Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố;

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;

- Các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

 

Trong 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố, với sự ủng hộ, vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, tham gia các doanh nghiệp, tổ chức và người dân trên địa bàn; bước đầu Thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố và các địa phương trên cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường; số ca mắc trong cộng đồng vẫn cao và chưa rõ nguồn lây, nhiều ca không có biểu hiện dịch tễ. Một số chính quyền cơ sở còn lúng túng, chưa chủ động, chưa quyết liệt và thiếu sáng tạo, nhất là việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chưa thực chất, chưa hiệu quả. Một số cơ quan, tổ chức, cá nhân còn lơ là, chủ quan, chưa chấp hành nghiêm yêu cầu giãn cách xã hội, vẫn còn tình trạng đông người đi lại trên đường, tại các chợ, siêu thị... ảnh hưởng đến kết quả phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn khi chủng vi rút Delta có tốc độ lây nhiễm rất cao, nhanh và nguy hiểm.

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; kết luận số 31-KL/TU ngày 03/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy và Thông báo số 448-TB/TU ngày 06/8/2021 của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 06h00 ngày 23 tháng 8 năm 2021 trên phạm vi toàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

2. Yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố; triển khai đảm bảo thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” để đảm bảo hiệu quả, khống chế sự lây lan, kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội.

Đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh và quy định cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 17; bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những người được phép mới đến làm việc trực tiếp trong trường hợp thật sự cần thiết như: trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp bách cần thiết khác theo yêu cầu gắn với trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị và việc kiểm tra giám sát của chính quyền các cấp tại cơ sở.

3. Công tác phòng chống dịch phải thực hiện từ gốc, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền cần có sự tự giác, chấp hành, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng xã hội, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là giãn cách cách ly xã hội. Đề nghị chính quyền cơ sở nghiên cứu kỹ các văn bản, quyết định, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố để chủ động linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch được kịp thời, hiệu quả, thực chất và phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tế của từng địa phương.

3.1. Tại các khu vực không có dịch “vùng xanh”: Đề nghị mỗi người dân ngoài việc chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết cũng nên phát huy vai trò cùng tham gia thành lập các khu vực tự quản, thành lập “Chốt bảo vệ vùng xanh (vùng không có dịch)” do chính khu dân cư, tổ dân phố lập nên với sự ủng hộ, vào cuộc của người dân, chủ động phòng ngừa dịch ngay khi dịch bệnh chưa xảy ra và phát huy được lực lượng quần chúng, Nhân dân trong giữ gìn an toàn cho khu dân cư. Chính quyền cơ sở thường xuyên tuyên truyền, kiểm soát việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, sẵn sàng trong mọi tình huống phát sinh.

3.2. Tại các khu vực có nguy cơ “vùng da cam” gồm các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, chợ, siêu thị, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh,...:

- Chính quyền cơ sở phê duyệt phương án phòng chống dịch, chỉ cho hoạt động khi đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát qua việc tiếp nhận các ý kiến giám sát của Nhân dân trên địa bàn hoặc qua công tác kiểm tra, giám sát của các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở.

- Mỗi cán bộ, công chức, người lao động, người dân nghiêm túc chấp hành việc khai báo y tế bằng mã QR Code khi đến làm việc, lao động hoặc mua sắm.

3.3. Đối với khu vực phong tỏa hoặc khu cách ly “vùng đỏ”:

- Chính quyền cơ sở quyết định các biện pháp phong tỏa hoặc cách ly y tế với diện tích phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh và nguy cơ; chủ động quyết định các biện pháp cao hơn đảm bảo không để dịch bệnh lây lan trong khu vực và kiểm soát, khống chế trong thời gian ngắn nhất.

- Người dân trong khu vực chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của chính quyền cơ sở.

4. Truy vết, xét nghiệm trong thời gian ngắn nhất

- Rà soát lại năng lực xét nghiệm của Thành phố, huy động tối đa khả năng phối hợp giữa các cơ sở xét nghiệm đảm bảo năng lực đáp ứng các cấp độ, kịch bản, diễn biến dịch bệnh của Thành phố; triển khai nhanh, hiệu quả các nền tảng công nghệ hỗ trợ truy vết, xét nghiệm; hoàn thành triển khai giải pháp công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc liên thông toàn bộ kết quả xét nghiệm các cấp, các khu vực.

- Tổ chức điều phối, chuyển mẫu nhanh từ nơi lấy mẫu đến các cơ sở xét nghiệm; đồng thời áp dụng việc ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý toàn bộ quy trình từ khi lấy mẫu đến trả kết quả.

- Căn cứ mức độ lây lan và tình hình dịch bệnh trên từng địa bàn để quyết định các phương pháp xét nghiệm đảm bảo hiệu quả, an toàn và chính xác.

- Cơ quan y tế và chính quyền cơ sở chủ động thực hiện việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên theo tình hình, mức độ dịch bệnh; linh hoạt trong từng tình huống đảm bảo đạt kết quả sàng lọc nhanh nhất, tranh thủ từng ngày, từng giờ, tránh bỏ sót nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo hiệu quả cao nhất.

- Triển khai thử nghiệm việc hướng dẫn người dân tự lấy mẫu dưới sự giám sát của ngành y tế.

5. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án cao nhất có thể cho điều trị, đảm bảo đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất; hoàn thành đưa vào sử dụng kịp thời các cơ sở thu dung, điều trị tháp nhiều tầng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý phân biệt những người nhiễm không có triệu chứng với những người có triệu chứng (bệnh nhân) để tổ chức quản lý, theo dõi, trợ giúp y tế phù hợp, giảm tỷ lệ người chưa có triệu chứng diễn biến thành có triệu chứng; chủ động nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, kể cả huy động nguồn lực y tế của các ngành và tư nhân.

6. Về công tác hậu cần, mua sắm:

- Các đơn vị của Thành phố khẩn trương lập danh mục các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch và tổ chức mua sắm đảm bảo quy định, tiến độ và yêu cầu phòng chống dịch theo các mức độ, nguy cơ và tình hình dịch bệnh của Thành phố.

- Rà soát và trưng dụng các khu nhà ở, cơ sở giáo dục, công trình xây dựng... đủ điều kiện để làm cơ sở thu dung người nhiễm COVID-19 (không triệu chứng) với công suất chuẩn bị 30.000 giường và tiếp tục rà soát để có thể nâng công suất lên 50.000 giường khi cần thiết.

7. Tổ chức tiêm vắc xin nhanh, an toàn, hiệu quả; sử dụng phần mềm tiêm chủng, hướng dẫn người dân chủ động chuẩn bị, khai các thông tin đầy đủ trước khi đi tiêm; hướng dẫn những trường hợp đã có hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, người không có bệnh nền, ký cam kết để giảm thời gian sàng lọc.

8. Tăng cường huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời kêu gọi mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp cùng chia sẻ, đồng hành, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực hưởng ứng, tham gia phòng chống dịch vì sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng; huy động mọi nguồn lực của xã hội cho công tác phòng, chống dịch để sớm chiến thắng dịch bệnh, đảm bảo an toàn, bền vững cho Thủ đô, đất nước.

Đẩy mạnh và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị cơ sở trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại từng tổ dân phố, khu dân cư,... Động viên, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân làm tốt và nhân rộng các mô hình, cách làm tốt, hiệu quả trong phòng, chống dịch. Nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

9. Yêu cầu chính quyền các các cấp, các ngành chủ động các phương án tổ chức thực hiện để bảo đảm không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa của Thành phố, mất ổn định thị trường, thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, đầu cơ găm hàng, hàng giả, hàng kém chất lượng, gây hoang mang trong dư luận; đảm bảo an toàn lưu thông và cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho mọi người dân, đặc biệt các khu vực cách ly, phong tỏa, bảo đảm không để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu mặc; đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế, sức khỏe, tinh thần cho Nhân dân ở mọi lúc, mọi nơi khi cần thiết, đảm bảo công tác an sinh xã hội, an ninh, trật tự trên địa bàn.

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và đề nghị cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn Thành phố và Nhân dân nghiêm túc thực hiện nội dung Công điện này./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

- Văn phòng Chính phủ;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;

- Ban Thường vụ Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Văn phòng Thành ủy;

- Cục Quản lý thị trường HN;

- Các cơ quan báo, đài Thành phố;

- VPUBTP: CVP, các PCVP, các phòng, ban trực thuộc VP;

- Lưu: VT; KGVXHLVA.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Chu Ngọc Anh

 

 

 

 

                                                                           

thuộc tính Công điện 18/CĐ-UBND

Công điện 18/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:18/CĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công điệnNgười ký:Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành:06/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

HANOI PEOPLE’S COMMITTEE

 

_____

No. 18/CD-UBND

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_________________

Hanoi, August 06, 2021

 

 

PUBLIC TELEGRAM

On continuing the imposition of social distancing measure in the City for COVID-19 pandemic prevention and control

___________

THE CHAIRMAN OF HANOI PEOPLE’S COMMITTEE notifies:

 

- Agencies, units, unions, central socio-political organizations the City;

- Diplomatic missions and international organizations in the City;

- The Hanoi Committee of the Vietnam Fatherland Front and municipal socio-political unions;

- Directors, Heads of Departments, agencies, and sectors in the City;

- Chairpersons of People’s Committees of districts and towns;

- Enterprises and units located in the City.

 

During 14 days of implementing the social distancing measure in line with the Directive No. 17/CT-UBND dated July 23, 2021, of the Chairman of the Municipal People's Committee, along with the strong and drastic support and participation of the whole political system, authorities at all levels, the consensus, and participation of enterprises, organizations and citizens in the area; the City has achieved certain results. However, the pandemic development in the City in particular and localities across the country, in general, is still complicated and unpredictable; with a large number of infected cases in the community and many cases without epidemiological symptoms. There is still confusion, lack of initiative, and creativity in some grassroots authorities, especially in mobilizing the whole political system, which is not substantial and ineffective. Some agencies, organizations, and individuals are still negligent, subjective, and fail to strictly comply with the social distancing requirements, and there are still crowds of people walking on the streets, at markets and supermarkets, etc., affecting the results of pandemic prevention and control in the City. Moreover, because of the high and quick infection rate of the Delta variant, there is still a high risk of disease outbreaks in the City.

In the implementation of the call of the General Secretary Nguyen Phu Trong, directions of the Political Bureau, the Secretariat, the National Assembly, the Government, and the Prime Minister; the Prime Minister’s Official Telegram No. 1068/CD-TTg dated August 05, 2021; conclusions in the Document No. 31-KL/TU dated August 03, 2021, of the Municipal Party Standing Committee and the Notice No. 448-TB/TU dated August 06, 2021, of the standing agency of Municipal Party Committee, on COVID-19 pandemic prevention and control in the City, the Chairman of Hanoi People's Committee hereby requests Directors and Heads of Departments, sectors, and agencies in the City, and Chairpersons of People's Committees of districts and towns, agencies, units, unions and organizations located in the City to strictly comply with the following requirements:

1. The social distancing measure shall be extended until 6:00 on August 23, 2021, for the COVID-19 pandemic prevention and control.

2. Pandemic prevention and control measures in line with the Directive No. 17/CT-UBND dated July 23, 2021, of the Chairman of Hanoi People's Committee, must be strictly complied with; social distancing rules must be effectively and substantively implemented with stricter restrictions on the principle that every person and family shall be isolated with another one. Every citizen is requested to stay at their places of residence to effectively prevent the disease from spreading during the social distancing period.

Agencies, units, organizations, enterprises, and unions located in the City are requested to strictly comply with pandemic prevention and control measures and social distancing rules according to the Directive No. 17; arrange their cadres, civil servants, public employees, and employees to use information technology to work from home; only cases of necessity, such as performing combat duties, standing agency watches, processing confidential documents and other necessary tasks as required, shall be allowed to work at the office, regulate the responsibilities of the head of each agency, unit and the inspection and supervision of the grassroots authorities at all levels.

3. The pandemic prevention and control must be carried out from the root, apart from the drastic intervention of the authorities at all levels, it is necessary to have the self-discipline, compliance, and support of the people and the social community, in strictly implementing pandemic prevention and control measures, especially social distancing. Grassroots authorities are requested to carefully review documents, decisions, and instructions of the central and municipal agencies to actively, flexibly, and creatively organize the implementation for effective and timely pandemic prevention and control according to actual conditions and requirements of each locality.

3.1. In areas where no case is recorded - “green areas”: The people are requested to strictly comply with pandemic prevention and control measures, only leave home when necessary; moreover they are encouraged to promote their role in the establishment of autonomous areas, “Green Zone Protection Points” (areas without pandemic) which are established by residential groups and neighborhoods with the people's support and participation, proactively prevent the pandemic even when it has not yet occurred and promote the masses and the people in keeping safe for residential areas. Grassroots authorities shall frequently propagandize and control the strict compliance with social distancing measures; avoiding subjective, negligent, and be ready for any arising situation.

3.2. In risk areas - "orange areas", including factories, production, and business establishments, agencies, units, markets, supermarkets, hospitals, medical examination and treatment establishments, etc.:

- Grassroots authorities shall approve plans to prevent and control the pandemic, only allow such establishments to operate if they fully satisfy pandemic prevention and control requirements.

- Regularly examine and inspect by receiving supervision opinions from local citizens or through the inspection and examination of functional forces and grassroots authorities.

- Cadres, civil servants, employees, and citizens must seriously make health declarations by QR codes when going to the offices or shopping,

3.3. In blockade areas or quarantine areas - “red areas”:

- Grassroots authorities shall decide on the blockade or quarantine measures for a specific area in accordance with the pandemic development and risk; actively take stricter restrictions to prevent the pandemic from spreading in the area and to control the pandemic in the shortest time.

- Citizens in the areas must strictly and seriously comply with pandemic prevention and control measures according to the grassroots authorities’ directions.

4. Tracing and testing must be carried out in the shortest time

- Review the testing capacity of the City, mobilize the maximum coordination ability among testing establishments to ensure the City's capacity to meet different levels, scenarios, and pandemic development; quickly and effectively deploy technology platforms to support tracing and testing; complete the implementation of technology solutions, application of information technology in the connection of all test results at all levels and regions.

- Organize to coordinate, transfer quickly samples from the sampling areas to testing establishments; concurrently, apply information technology application in managing the entire process from sampling to result returning.

- Testing methods shall be decided based on the spreading rate and pandemic development in each locality to ensure safety, effectiveness, and accuracy.

- Health agencies and grassroots authorities shall proactively decide on the rapid antigen test according to the pandemic development and levels; be flexible in any situation for a rapid screening result, take advantage of time and avoid missing the risk of infection for the highest efficiency.

- Pilot to guide the people to take samples by themselves under the health sector's supervision.

5. Prepare the highest possible options for treatment, ensure adequate oxygen, ventilators, emergency beds, and other necessary conditions as soon as possible; complete and put into use in time the establishments of receiving and treating patients according to the multi-layer model under the Ministry of Health's guidance, pay special attention to distinguish asymptomatic cases from symptomatic cases (patients) in order to organize appropriate management, monitoring, and medical assistance, to reduce the proportion of asymptomatic people who develop symptoms; take the initiative in human resources, facilities, and medical equipment, including mobilizing health resources from the sectors, including the private sector.

6. Regarding logistics and procurement:

- Units of the City must urgently make a list of equipment serving the pandemic prevention and control, organize the procurement according to regulations, schedule, and pandemic requirements at all levels, risks, and the pandemic situation.

- Review and requisition eligible buildings, education institutions, construction works, etc. as establishments to receive confirmed cases (asymptomatic cases) with a capacity of 30,000 patient beds and continue reviewing to increase the capacity to 50,000 patient beds when necessary.

7. The vaccination must be organized in a quick, safe, and effective manner; the vaccination software is encouraged; citizens shall be provided with guidance on actively preparing and declaring sufficient information before being vaccinated; those who have had regular health check-up records, and people without underlying diseases shall be provided with guidance to sign commitments to reduce screening time.

8. Mobilize the participation of the entire political system, especially the grassroots political system, and at the same time, ask all citizens, organizations, and enterprises to share, accompany and effort to overcome this difficult period, and actively participate in the pandemic prevention and control for their health, families and the community; mobilize all social forces for the pandemic prevention and control to stamp out the pandemic as soon as possible, ensuring safety and sustainability for the City in particular and the country in general.

Promote the inspection and supervision of the grassroots political system in implementing pandemic prevention and control measures, especially in neighborhoods and residential areas, etc. Promptly encourage and reward organizations and individuals with effective implementation results and replicate good and effective models in pandemic prevention and control. Remind, criticize, review and strictly handle violations according to regulations.

9. Authorities at all levels and sectors are requested to actively prepare plans to avoid interruption in the goods supply chains of the City or market instability; take measures for price stabilization, avoiding the shortage of goods, speculation on goods, fake goods, poor quality goods, causing confusion in public opinion; ensure the safe transportation and supply of food, foodstuffs, and necessities for all people, especially in quarantine and blockade areas, ensure that no one lacks food; at the same time, meet the needs for medical, health and spiritual care at all times and places when necessary, ensure social security, security and order in the locality.

Directors, Heads of Departments, agencies, and sectors in the City, Chairpersons of People's Committees of districts and towns and agencies, units, unions, and organizations located in the City and all citizens are requested to strictly implement this Official Telegram./.

 

 

THE CHAIRMAN

 

 

 

Chu Ngoc Anh

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Official Telegram 18/CD-UBND DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Official Telegram 18/CD-UBND PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi