Chỉ thị 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------
Số: 27/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT
VÀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH
VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL ngày 03/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong dịp Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; để chủ động trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:
1. UBND các quận, huyện, thị xã.
- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; đôn đốc các cấp, các ngành trực thuộc tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương.
- Tổ chức thông tin tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm trên hệ thống truyền thanh với nội dung phù hợp, dễ hiểu để nhân dân biết và tự giác thực hiện.
- Tổ chức thanh, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
- Kiểm soát chặt chẽ việc chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch và kịp thời bao vây, khống chế không để lây lan ra diện rộng.
- Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 05/2/2014 (báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, cơ quan thường trực của Thành phố)
2. Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.
- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm để nhân dân biết và tự giác thực hiện.
- Chỉ đạo Chi cục Thú y chuẩn bị đầy đủ, cung ứng kịp thời vật tư kỹ thuật, hóa chất tiêu độc, trang thiết bị bảo hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, bảo quản, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; phát huy vai trò của các chốt kiểm dịch động vật liên ngành của Thành phố và đội kiểm dịch cơ động. Duy trì trực đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của Thành phố 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình dịch bệnh.
- Chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Công bố công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND Thành phố trước ngày 15/02/2014.
3. Các sở, ban, ngành Thành phố.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành thành phố chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.
UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình kết quả thực hiện báo cáo UBND thành phố./.
 

 Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở: NN&PTNT, YT, CT, KH & ĐT, TN&MT, TC, GTVT, XD, VHTT&DL;
- Công an TP, Thanh tra TP, Hội nông dân TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT&TH HN, báo HN mới, báo KT&DT;
- VP UBND: CVP, PVP N.N.Sơn, NNNT, VX, TH;
- Lưu: VT, NNNT
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

thuộc tính Chỉ thị 27/CT-UBND

Chỉ thị 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:27/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Trần Xuân Việt
Ngày ban hành:10/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Quyết định 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm đang giáo dục, chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tại trung tâm; mức chi cho tổ công tác, quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định 20/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm đang giáo dục, chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tại trung tâm; mức chi cho tổ công tác, quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định 20/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Y tế-Sức khỏe

Vui lòng đợi