Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng YênSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:01/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Doãn Thế Cường
Ngày ban hành:04/02/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe

tải Chỉ thị 01/CT-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
------------
Số: 01/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hưng Yên, ngày 04 tháng 02 năm 2015
 
 
CHỈ THỊ
Về việc đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020
-----------------------------------
 
Phong trào xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại các xã, phường, thị trấn. Các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, người dân tham gia bảo hiểm y tế được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi và có chất lượng hơn. Nguồn kinh phí đầu tư cho y tế xã được tăng cường từ ngân sách Nhà nước, từ tỉnh, huyện, xã và từ nguồn xã hội hoá đã hỗ trợ có hiệu quả cho việc xây dựng, nâng cấp, cải tạo và sửa chữa cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế xã.
Thực hiện Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020; sau 3 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã tích cực vận động các nguồn lực để xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đến hết năm 2014, có 68 xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí (đạt tỷ lệ 42,2%). Thành phố Hưng Yên có tỷ lệ xã, phường đạt bộ tiêu chí cao nhất (64,7%), huyện Văn Lâm có tỷ lệ đạt 63,6%, bên cạnh đó các huyện đạt tỷ lệ thấp, gồm: Ân Thi (9,5%), Yên Mỹ (23,5%), Văn Giang (27,3%).
Để tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đạt được, triển khai có hiệu quả việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020. Thực hiện mục tiêu có 60% số xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia vào năm 2015 và 100% đến năm 2020, góp phần vào chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội; Uỷ ban nhân tỉnh chỉ thị:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
a) Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe ban đầu cấp huyện; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiện toàn Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe ban đầu cấp xã. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã từ năm 2011 đến năm 2014, từ đó đề ra nhiệm vụ, kế hoạch và thời gian phấn đấu xây dựng các xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2020.
b) Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp, tham gia xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; đưa chỉ tiêu xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế vào Nghị quyết của HĐND huyện, thành phố về phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế, phù hợp với mô hình trạm y tế và các qui định của Bộ Y tế. Tích cực chỉ đạo xây dựng y tế xã, đảm bảo đến hết năm 2015 có tối thiểu 60% số xã, phường, thị trấn được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.
c) Chỉ đạoỦy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng chỉ tiêu cụ thể để thực hiện các tiêu chí quốc gia về y tế; đưa các chỉ tiêu xây dựng tiêu chí quốc gia về y tế vào Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân hàng năm và có kế hoạch hành động để chỉ đạo các ban, ngành phối hợp thực hiện; định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; phân bổ kịp thời và đầy đủ kinh phí theo định mức, đảm bảo cho Trạm Y tế hoạt động tốt. Ngoài ra, quan tâm hỗ trợ kinh phí từ ngân sách hàng năm để duy tu, sửa chữa Trạm Y tế. Tăng cường công tác vận động, truyền thông để mọi người dân cùng tham gia xây dựng y tế xã; tranh thủ công tác xã hội hóa để đầu tư cho y tế xã, góp phần xây dựng xã đạt các nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.
2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan
a) Tổ chức hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2020 hoàn thành trong quí I năm 2015.
b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2020, xây dựng các nội dung phát triển y tế xã trong tổng thể Đề án xây dựng nông thôn mới, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở tổ chức thực hiện; chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế xã, tổ chức thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe tại cộng đồng và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia của từng giai đoạn. Hướng dẫn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố quy trình thẩm định và đề nghị công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Song song với việc thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới, cần quan tâm xây dựng tiêu chí số 15 (về y tế), để có đủ điều kiện khi thẩm định công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.
c) Tham mưu UBND tỉnh hằng năm tổ chức công nhận các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế của năm trước và công bố vào dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt nam 27-2.
3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp với Sở Y tế, tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách hàng năm để hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã và mua sắm trang thiết bị y tế cần thiết theo danh mục quy định của Bộ Y tế.
4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông đại chúng
Kịp thời thông tin tuyên truyền đến với mọi người dân về ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và của mọi công dân tham gia xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.
5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các địa phương trong quá trình xây dựng và công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới phải đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn Chương trình xây dựng nông thôn mới để xây dựng y tế xã đạt bộ tiêu chí.
6. Các sở, ban, ngành liên quan
Tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, hội tỉnh chủ động phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đảm bảo ý nghĩa, hiệu quả.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
Sở Y tế chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và định kỳ (đột xuất) tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định./.
 

 
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Doãn Thế Cường
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi