Báo cáo 208/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính Quý I năm 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Báo cáo 208/BC-BYT

Báo cáo 208/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính Quý I năm 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:208/BC-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Báo cáoNgười ký:Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành:15/03/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

-----------

Số: 208/BC-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010

 

 

BÁO CÁO

Công tác cải cách hành chính Quý I năm 2010

--------------------------

Kính gửi: Bộ Nội vụ

 

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 415/BNV-CCHC ngày 20 tháng 02 năm 2009 về việc báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính Quý I năm 2010 như sau:

I. Công tác cải cách thể chế:

1. Tình hình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về y tế:

Bộ Y tế đang tiến hành tập hợp và rà soát các văn bản liên quan đến gia nhập WTO. Đã hoàn thiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2009 và xây dựng kế hoạch văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 gửi các đơn vị triển khai thực hiện.

2. Về xây dựng và hoàn thiện thể chế trong quản lý nhà nước về y tế:

a. Trong Quý I năm 2010 (được tính từ 15/12/2009 đến 15/3/2010),Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành các văn bản sau được:

- Nghị định số 22/QĐ-TTg ngày 09/3/2010 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

- Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.

Theo chương trình công tác của Bộ Y tế, trong Quý I năm 2010 Bộ Y tế chuẩn bị trình Chính phủ:

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể về thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo chống dịch các cấp.

Bộ Y tế đang tiếp tục hoàn thiện 04 dự thảo đề án theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ đã đăng ký, bao gồm:

-Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế, giai đoạn 2010-2020.

- Dự thảo Nghị định của Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số – Sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011-2020.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc xây dựng và cơ cấu giá dịch vụ y tế trong các cơ sở y tế công lập.

b. Theo Chương trình công tác của Chính phủ, trong tháng 4/2010 Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 02 đề án:

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng các trạmy tế xã sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đầu tư, nâng cấp hệ thống các cơ sở đào tạo nhân lực y tế giai đoạn 2010-2015.

c. Bộ Y tế đã ban hành theo thẩm quyền 05 Thông tư gồm:

- Thông tư số 01/2010/TT-BYT ngày 06/1/2010 về việc Quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

- Thông tư số 02/2010/TT-BYT ngày 15/1/2010 Ban hành Danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế.

- Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/1/2010 về việc Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.

- Thông tư số 04/2010/TT-BYT ngày 12/2/2010 về việc Hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc để xỏc định chất lượng.

- Thông tư số 05/2010/TT-BYT ngày 01/3/2010 về Hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc.

3. Về cải cách quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế:

Bộ Y tế đang sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4278/2004/QĐ-BYT ngày 01/12/2004 về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về y tế trên cơ sở thực hiện các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

4. Đánh giá việc thực hiện đề án 30 tại Bộ Y tế:

Bộ Y tế đó hoàn thành việc rà soátt 18 thủ tục trong danhmục ưu tiên;đang khẩn trương hoàn thành Giai đoạn 2 về Rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế theo kế hoạch và yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiến hành tính toán chi phí thực thi thủ tục hành chính.

 5. Đánh giá việc thực hiện cải cách thể chế hành chính:

a. Ưu điểm:

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về y tế được xây dựng, về cơ bản đã bảo đảm tính thống nhất pháp lý, hoàn chỉnh và đồng bộ theo trình tự hiệu lực pháp lý, trên cơ sở đạo luật gốc là Hiến pháp để quy định, điều chỉnh các quan hệ xã hội về y tế.

- Hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật về y tế đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, phù hợp với sự chuyển đổi của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo hiệu lực pháp lý và hiệu lực thực tiễn, trình tự, thủ tục thẩm quyền ban hành được thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

- Hệ thống pháp luật về y tế luôn luôn gắn với các chính sách, đường lối quan điểm của Đảng và Nhà nước. Trong từng thời kỳ, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về y tế đã thể chế hoá các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

- Các văn bản quy phạm pháp luật về y tế được ban hành, sửa đổi, bổ sung thường xuyên và liên tục cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật khác và đã từng bước phù hợp với thực tế cuộc sống.

- Xu hướng đơn giản hoá các thủ tục hành chính phù hợp với cải cách hành chính nhà nước hiện nay đã được chú trọng, xu hướng quản lý bằng cách “cho phép” đã từng bước được thay thế bằng cách “quy định các điều kiện cụ thể hành nghề”, sau đó hậu kiểm.

b. Tồn tại:

Bên cạnh các ưu điểm nêu trên, công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế còn một số tồn tại sau:

- Kinh phí dành cho xây dựng văn bản còn hạn chế nên việc tổ chức đánh giá, nghiên cứu trong quá trình xây dựng còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến hạn chế trong chất lượng xây dựng văn bản.

II. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

1. Về tổ chức bộ máy:

a. Thành lập các tổ chức mới:

- Trong quý I, Bộ Y tế đang tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển y tế nông thôn theo ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành có liên quan, chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ.

- Trình Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định thành lập Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện và Trung tâm Phát triển năng lực khám chữa bệnh thuộc Cục quản lý Khám chữa bệnh.

- Tổ chức thẩm định đề án, trình Bộ trưởng ký Quyết định thành lập các tổ chức thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ (Trung tâm Đào tạo thuộc Viện Vệ sinh Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trung tâm Dịch vụ Khoa học kỹ thuật thuộc Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy nhơn).

- Bộ Y tế đã thành lập Viện Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương

b. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế:

- Đang hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tim mạch, trực thuộc Bệnh viện E; hồ sơ xếp hạng đặc biệt đối với Bệnh viện Chợ Rẫy, hiệp y với Bộ Nội vụ công bố quyết định và tổ chức cuộc họp phân công công tác quản lý dược bệnh viện.

- Tổ chức xin ý kiến của các địa phương để hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch Y tế - Nội vụ hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc khối truyền thông giáo dục sức khỏe, các trung tâm phòng chống HIV/AIDS, các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

c. Đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp y tế:

- Tổ chức hướng dẫn 03 đơn vị: Viện Dinh dưỡng, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ.

- Bộ Y tế đã tham gia các đoàn kiểm tra, khảo sát, đánh giá tại các Bệnh viện về triển khai thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các đơn vị trong cơ quan Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch triển khai đề án của Bộ Nội vụ về cải cách mô hình cung cấp dịch vụ công trong ngành y tế.

d. Kiện toàn hệ thống y tế địa phương

- Bộ tiếp tục đôn đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện mô hình tổ chức theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để thành lập và kiện toàn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tại các tỉnh, thành phố.

2. Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a. Về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức:

- Bé Y tế đang thống kê nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các Vụ, Cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Y tế năm 2010. Thông báo kết quả thi tuyển công chức cơ quan Bộ Y tế năm 2009.

 

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Đề án 1816 cử cán bộ, viên chức chuyên ngành y tế luân phiên hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới.

- Đôn đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ lãnh đạo quản lý của các đơn vị theo Công văn số 6611/BYT-TCCB ngày 29/9/2009 của Bộ Y tế và thực hiện quy trình để kiện toàn đội ngũ cán bộ Lãnh đạo các Vụ, Cục và Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

- Báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế kết quả thanh kiểm tra công tác tổ chức cán bộ theo kế hoạch đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch thanh, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2010.

b. Về chế độ chính sách đối với cán bộ

- Đang hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điệu kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; dự thảo Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản thực hiện Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế nhà nước thay thế cho Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thực hiện và phê duyệt việc chuyển ngạch, nâng ngạch, nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm và các chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức, viên chức.

c. Về công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

- Đang xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Bảo vệ chính trị nội bộ năm 2010 (dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng ngày 31 tháng 3 năm 2010).

- Đã tổng kết 2 năm công tác thực hiện chỉ đạo điểm triển khai thực hiện phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 2010.Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chớ Minh; thực hiện quy tắc ứng xử trong ngành y tế.

3. Một số nhận xét về thực hiện cải cách hành chính Quý I/2010

- Việc ổn định tổ chức và quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị sự nghiệp mới được sáp nhập còn chậm. Một số quy định phân cấp cho các đơn vị trực thuộc về thẩm quyền trong công tác tổ chức cán bộ chưa cụ thể, rõ ràng nhất là giữa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã được phê duyệt Đề án tự chủ về tổ chức, biên chế và tài chính và đơn vị chưa có Đề án.

- Quý I/2010 là tháng có thời gian nghỉ tết dài, việc đi lại khó khăn nên công tác kiểm tra, giám sát ít được thực hiện.

 III. Công tác cải cách tài chính công

1. Tình hình thực hiện cơ chế công khai tài chính:

- Về công khai dự toán ngân sách năm 2010, Bộ Y tế chuẩn bị tổ chức Hội nghị phân bổ ngân sách cho năm 2010 cho các đơn vị trực thuộc Bé năm 2010.

2. Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước:

Các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ gồm có: Văn phòng Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, Cục Y tế Dự phòng và Môi trường, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Cục phòng chống HIV/AIDS, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình và Cục Quản lý khám, chữa bệnh. Hiện nay, các đơn vị đều triển khai thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước. Riêng đối với Văn phòng Bộ Y tế có nhiều khó khăn về kinh phí do đặc thù năm 2010 như tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có nhiều chính sách mới được triển khai cần kinh phí chi cho công tác kiểm tra, giám sát nên có ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Văn phòng Bộ.

3. Tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập:

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành:

- Quyết định chuyển 04 cơ sở khám chữa bệnh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh) từ loại hình tự chủ một phần chi phí hoạt động thường xuyên sang loại hình tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên giai đoạn 2009-2011.

- Quyết định giao thực hiện tự chủ một phần chi phí hoạt động thường xuyên giai đoạn 2009-2011 đối với Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

4. Tình hình thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập:

Tiếp tục rà soát - thẩm định một số đơn vị có chức năng nghiên cứu khoa học là chủ yếu để chuyển sang giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP.

  5. Nhận xét, đánh giá chung về thực hiện cải cách tài chính công Quý I năm 2010:

- Đã triển khai đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách tài chính công theo các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của liên Bộ.

- Ưu điểm: được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế; sự tích cực triển khai thực hiện của các Vụ, Cục chức năng và các đơn vị trực thuộc Bộ nên công tác cải cách tài chính công đã được tiến hành đồng bộ, bảo đảm chất lượng, phục vụ tốt cho các hoạt động của ngành y tế.

- Tồn tại: do nhiều nguyên nhân, một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật còn chậm ban hành so với kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo Quý I năm 2010 về công tác cải cách hành chính ở Bộ Y tế tính từ 15/12/2009 đến ngày 15/3/2010, Bộ Y tế xin gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Quốc Triệu

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi