Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 499 văn bản: Y tế-Sức khỏe
61

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 8-2:2011/BYT Giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm

Ban hành: 13/01/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
62

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-21:2011/BYT Phụ gia thực phẩm-Chất làm dày

Ban hành: 13/01/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
63

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2011/BYT Nước đá dùng liền

Ban hành: 13/01/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
64

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 9-1:2011/BYT Muối ăn bổ sung iod

Ban hành: 13/01/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
65

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2010/BYT Vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 29/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
66

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-15:2010/BYT Phụ gia thực phẩm-Chất xử lý bột

Ban hành: 22/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
67

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-16:2010/BYT Phụ gia thực phẩm-Chất độn

Ban hành: 22/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
68

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-12:2010/BYT Phụ gia thực phẩm-Chất bảo quản

Ban hành: 22/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
69

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 6-3:2010/BYT Các sản phẩm đồ uống có cồn

Ban hành: 22/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
70

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-13:2010/BYT Phụ gia thực phẩm-Chất ổn định

Ban hành: 22/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
71

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-17:2010/BYT Phụ gia thực phẩm-Chất khí đẩy

Ban hành: 22/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
72

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7082-2:2010 ISO 3890-2:2009 Sữa và sản phẩm sữa-Xác định dư lượng hợp chất clo hữu cơ (thuốc bảo vệ thực vật)-Phần 2: Phương pháp tinh sạch dịch chiết thô và khẳng định

Ban hành: 20/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
73

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7082-1:2010 ISO 3890-1:2009 Sữa và sản phẩm sữa-Xác định dư lượng hợp chất clo hữu cơ (thuốc bảo vệ thực vật)-Phần 1: Xem xét chung và phương pháp chiết

Ban hành: 20/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
74

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6400:2010 ISO 707:2008 Sữa và sản phẩm sữa-Hướng dẫn lấy mẫu

Ban hành: 20/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
75

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 28:2010/BTNMT Nước thải y tế

Ban hành: 16/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
76

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT Tiếng ồn

Ban hành: 16/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
77

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05-5:2010/BYT Các sản phẩm sữa lên men

Ban hành: 18/11/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2018
78

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT Nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai

Ban hành: 02/06/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
79

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-4:2010/BYT Các sản phẩm chất béo từ sữa

Ban hành: 02/06/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2018
80

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT Các sản phẩm phomat

Ban hành: 02/06/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2018
Vui lòng đợi