Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 2.278 văn bản: Y tế-Sức khỏe
2181

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 25/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2010
2182

Quyết định 6849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Xét chọn người bệnh điều trị Methadone thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2010
2183

Chỉ thị 23/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
2184

Quyết định 5962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2009

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2010
2185

Quyết định 91/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức của Bệnh viện Nhân Ái

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2009
2186

Quyết định 80/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chính sách đặc thù cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2009
2187

Quyết định 79/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2009
2188

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình giám sát dịch tễ gia súc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
2189

Chỉ thị 25/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai cấp bách công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2009
2190

Quyết định 4380/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
2191

Quyết định 64/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2009
2192

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội và tiền ăn cho đối tượng xã hội bị ốm đau nằm điều trị tại cơ sở y tế của các đơn vị sự nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong và Sở Y tế thành phố quản lý

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 27/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2009
2193

Quyết định 3746/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở sản xuất áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2009
2194

Quyết định 3745/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2009
2195

Quyết định 49/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
2196

Chỉ thị 12/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 08/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2009
2197

Quyết định 77/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
2198

Quyết định 2646/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm giám định viên pháp y

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
2199

Quyết định 2647/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
2200

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2009
Vui lòng đợi