Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 1.755 văn bản: Y tế-Sức khỏe
41

Công văn 584/UBND-VP6 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2021
42

Công văn 14081/SYT-QLHNYDTN của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc huy động các cơ sở hành nghề Y, Dược ngoài công lập tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
43

Công văn 2986/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thí điểm thành lập Tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
44

Quyết định 3185/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
45

Quyết định 3524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
46

Công văn 14128/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
47

Công văn 2950/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
48

Kế hoạch 206/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
49

Công văn 454/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đợt 13

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
50

Công văn 12464/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
51

Công văn 3290/KSBT-PCBTN của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đợt 13

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
52

Công văn 2960/UBND-TKBT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vắc-xin phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
53

Thông báo 484-TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
54

Công văn 2994/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
55

Công văn 13943/SYT-VP của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn cấp giấy đi đường cho cá nhân và phương tiện vận chuyển thuộc lĩnh vực Y tế

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
56

Công văn 13866/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 200/KH-UBND ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
57

Công văn 6354/SYT-VP của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp cung cấp danh sách cấp giấy đi đường

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
58

Công văn 446/SYT-KHTC của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về xã hội hóa chai Oxy và các thiết bị ngoại vi hỗ trợ thở trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
59

Công văn 13897/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch COVID-19 tại tuyến Y tế cơ sở

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
60

Công điện 20/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
Vui lòng đợi