Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 2.459 văn bản: Y tế-Sức khỏe
41

Nghị quyết 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
42

Quyết định 3072/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 26/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2022
43

Quyết định 2758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh, An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

Ban hành: 25/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
44

Công văn 3031/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện sổ khám sức khỏe cho học sinh đầu cấp năm học 2022-2023

Ban hành: 25/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
45

Quyết định 41/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của Quyết định 73/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và biên chế Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 25/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2022
46

Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 23/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
47

Quyết định 41/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 23/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2022
48

Công văn 1003-CV/BTGTU của Thành ủy Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2022
49

Quyết định 2701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được tái cấu trúc trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2022
50

Kế hoạch 182/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện nội dung "Cải thiện dinh dưỡng" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
51

Quyết định 3292-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2022
52

Quyết định 49/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
53

Quyết định 48/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
54

Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 17/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
55

Quyết định 1738/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 16/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2022
56

Quyết định 44/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội cán bộ - Lão khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An

Ban hành: 15/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2022
57

Quyết định 2878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Bình đẳng giới và sức khỏe sinh sản cho người Điếc ở Hà Nội" do Tổ chức Abilis Foundation (Phần Lan) tại Việt Nam tài trợ cho Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
58

Công văn 5539/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc sẵn sàng công tác thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình hiện nay

Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2022
59

Công văn 5540/SYT-VP của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường truyền thông về sự cần thiết và hiệu quả của tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở trẻ em

Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2022
60

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 11/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2022
Vui lòng đợi