Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 2.346 văn bản: Y tế-Sức khỏe
2201

Chỉ thị 03/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2014
2202

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Giá dịch vụ kỹ thuật tại Mục C4 của Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC và danh mục giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới

Ban hành: 03/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2017
2203

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2014

Ban hành: 03/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2014
2204

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 03/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2017
2205

Chỉ thị 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2013
2206

Quyết định 6262/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cụm công trình Bệnh viện Mắt Hà Nội và cơ sở 2 của các bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Tim Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 16/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2013
2207

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm đang giáo dục, chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tại trung tâm; mức chi cho tổ công tác, quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định 20/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 07/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2015
2208

Quyết định 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa

Ban hành: 17/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2015
2209

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 31/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2015
2210

Quyết định 1921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định một số chế độ hỗ trợ trong khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 22/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
2211

Quyết định 4051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020

Ban hành: 01/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2013
2212

Quyết định 1205/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 24/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2016
2213

Quyết định 2296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt “Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015”

Ban hành: 09/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2013
2214

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập

Ban hành: 02/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2013
2215

Quyết định 72/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 60/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Long An

Ban hành: 24/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
2216

Chỉ thị 07/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2013
2217

Quyết định 101/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 29/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
2218

Quyết định 66/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 28/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
2219

Quyết định 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Quy định mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm đang giáo dục, chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; đối tượng là người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm; mức chi cho tổ công tác, quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Ban hành: 27/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2015
2220

Quyết định 41/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý

Ban hành: 21/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
Vui lòng đợi