Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 2.346 văn bản: Y tế-Sức khỏe
2161

Quyết định 1001/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 27/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2015
2162

Quyết định 1067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phòng, chống lao tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 27/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
2163

Quyết định 862/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phân cấp quản lý và cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ngành công thương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 24/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
2164

Quyết định 982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hệ thống nội soi dạ dày của Bệnh viện II Lâm Đồng

Ban hành: 23/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2015
2165

Quyết định 1723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2014 trong lĩnh vực Y tế, Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2015
2166

Quyết định 1662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" Thành phố Hà Nội năm 2015

Ban hành: 17/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2015
2167

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 14/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
2168

Quyết định 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành giá dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật trong các cơ sở y tế công lập thuộc Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 02/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
2169

Quyết định 1346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015-2016

Ban hành: 27/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2015
2170

Quyết định 1004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2015
2171

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020

Ban hành: 04/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2015
2172

Quyết định 507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế chi tiêu của Quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS Hà Nội

Ban hành: 30/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2015
2173

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020

Ban hành: 28/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
2174

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng của Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2015
2175

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành một số chính sách phát triển y tế theo Nghị Quyết 93/NQ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 21/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
2176

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ban hành: 20/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
2177

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2015

Ban hành: 16/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2015
2178

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015

Ban hành: 13/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2015
2179

Quyết định 149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, theo dõi chẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe và tư vấn tâm lý cho người không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số I, II, III và số V trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban hành: 13/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2015
2180

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là giảng viên của Trường Đại học chuyên ngành y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các bệnh viện trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 06/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2015
Vui lòng đợi