Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 2.346 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Kế hoạch 209/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
02

Quyết định 2724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ gồm 01 máy đo độ bão hòa ôxy trong máu và 02 bơm tiêm điện do Tổ chức Newborns Việt Nam tài trợ cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Ban hành: 04/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
03

Công văn 4245/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng thông qua Tổ chức dịch vụ thu đã ký hợp đồng ủy quyền theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH

Ban hành: 04/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
04

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 03/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
05

Công văn 5247/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tại các trường học

Ban hành: 03/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
06

Quyết định 2715/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án 'Hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, giáo dục, phát triển tâm sinh lý cho trẻ em" do Tổ chức Pearl A.Buck International tài trợ cho Làng trẻ em Birla Hà Nội

Ban hành: 03/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
07

Công văn 1693/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục tăng cường c​ông tác phòng, chống dịch và đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2022
08

Kế hoạch 2649/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
09

Công văn 1694/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn​ tỉnh

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2022
10

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
11

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế

Ban hành: 29/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
12

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế

Ban hành: 29/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
13

Công văn 2430/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
14

Công văn 2947/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố

Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
15

Công văn 2427/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác

Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
16

Quyết định 2612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
17

Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
18

Công văn 2347/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
19

Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
20

Công văn 2808/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác y tế và phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 21/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2022
Vui lòng đợi