Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 14.108 văn bản: Y tế-Sức khỏe
13121

Quyết định 24/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
13122

Thông tư liên tịch 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
13123

Quyết định 23/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
13124

Công văn 7674/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí của chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe Tải về
13125

Quyết định 22/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc uỷ quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe Tải về
13126

Công văn 6295/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc triển khai Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 23/6/2008 của Văn phòng Chính phủ về một số ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu và một số mặt hàng thiết yếu khác và báo cáo tình hình cung ứng thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
13127

Công văn 4627/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc phối hợp triển khai các biện pháp bình ổn thị trường thuốc sau ngày 30/6/2008

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
13128

Chỉ thị 06/2008/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
13129

Quyết định 725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
13130

Thông báo 146/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
13131

Quyết định 760/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
13132

Công văn 4093/BYT-BH của Bộ Y tế về việc quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại các địa phương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
13133

Công văn 4094/BYT-BH của Bộ Y tế về việc quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại các địa phương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
13134

Quyết định 21/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
13135

Quyết định 20/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Tiêu chuẩn sức khoẻ của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Giao thông, Hàng hải Tải về
13136

Công văn 2002/BLĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn các chai gas

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe Tải về
13137

Nghị quyết 18/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
13138

Công văn 3656/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hỗ trợ kinh doanh nông sản vùng cao tại Việt Nam" do Thụy Sỹ tài trợ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
13139

Nghị định 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Tài nguyên-Môi trường, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13140

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số định mức dự toán chăn nuôi động vật tại vườn thú Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Lĩnh vực khác Tải về