Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.730 văn bản: Y tế-Sức khỏe
11541

Thông tư liên tịch 15/1998/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH vủa Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Điều lệ bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
11542

Thông tư 14/1998/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế tư nhân

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 17/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
11543

Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT-BNN-BYT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế hướng dẫn thi hành Điều 4, Điều 51 Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 41/1998/NĐ-CP ngày 11/6/1998 của Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 17/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
11544

Quyết định 197/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoá chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2006
11545

Quyết định 5676/1998/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định tạm thời về thu, chi phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân về gia đình tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 07/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
11546

Quyết định 2433/1998/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định các thuốc được xét cho phép quảng cáo cho công chúng trên truyền hình, trruyền thanh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
11547

Quyết định 1904/1998/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2015
11548

Pháp lệnh về người tàn tật số 06/1998/PL-UBTVQH10

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
11549

Thông tư liên tịch 40/1998/TTLT-BGD&ĐT-BYT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế về việc hướng dẫn bảo hiểm y tế học sinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
11550

Nghị định 41/1998/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
11551

Thông tư 06/1998/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp Cử nhân Cao đẳng hệ tại chức Điều dưỡng (Y tá), Hộ sinh và Kỹ thuật Y học năm học 1998-1999

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/04/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
11552

Quyết định 867/1998/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 04/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2004
11553

Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN của Bộ Tài chính và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc hướng dẫn việc bàn giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng.

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 31/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
11554

Thông tư 04/1998/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ và phục vụ ăn uống

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
11555

Thông tư 03/1998/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh chuyên tu Đại học Y-Dược năm học 1998-1999

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 04/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
11556

Thông tư liên Bộ 02/1998/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng vốn viện trợ để lập quỹ quay vòng thuốc thiết yếu.

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
11557

Thông tư 01/1998/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân và Nghị định số 06/CP ngày 29/01/1994 của Chính phủ về cụ thể hóa một số điều của Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề dược tư nhân

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2008
11558

Nghị định 01/1998/NĐ-CP của Chính phủ về hệ thống tổ chức y tế địa phương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
11559

Quyết định 2629/1997/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục hàng hoá thực phẩm phải đăng ký chất lượng năm 1998

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
11560

Quyết định 132/1997/QĐ-BT của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động thanh tra bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2003
Vui lòng đợi