Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.579 văn bản: Y tế-Sức khỏe
11081

Quyết định 272/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí bệnh viện Bình Dân (trực thuộc Sở Y tế)

Ban hành: 10/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11082

Quyết định 204/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ cho Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế

Ban hành: 09/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
11083

Quyết định 4282/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định điều kiện bảo đảm vệ sinh, an toàn đối với cơ sở sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa"

Ban hành: 01/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2018
11084

Quyết định 4278/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về y tế

Ban hành: 01/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
11085

Chỉ thị 09/2004/CT-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám chữa bệnh

Ban hành: 29/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2005
11086

Thông tư liên tịch 18/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đặc thù đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 22/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2004
11087

Thông tư liên tịch 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Ban hành: 12/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
11088

Quyết định 3947/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế

Ban hành: 08/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
11089

Thông tư liên tịch 14/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

Ban hành: 08/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
11090

Công văn 8418/YT-TB-CT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề sản xuất trang thiết bị y tế

Ban hành: 05/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
11091

Thông tư liên tịch 103/2004/TTLT-BTC-UBTDTT của Bộ Tài chính và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Ban hành: 05/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2004
11092

Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc" theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới

Ban hành: 03/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
11093

Quyết định 3616/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định vệ sinh an toàn đối với thực phẩm bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ"

Ban hành: 14/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2004
11094

Chỉ thị 07/2004/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động nông nghiệp

Ban hành: 11/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
11095

Quyết định 3526/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông giáo dục sức khoẻ đến năm 2010

Ban hành: 06/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2004
11096

Quyết định 3422/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm phổi do vi rút"

Ban hành: 30/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
11097

Quyết định 221/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp Y tế trong dự toán năm 2004 của các quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh

Ban hành: 23/09/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
11098

Quyết định 3235/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc cho phép áp dụng trên thực địa 5 thử nghiệm kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 21/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
11099

Thông tư 09/2004/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 6/1/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Ban hành: 14/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
11100

Quyết định 3072/2004/QÐ-BYT của Bộ Y tế về việc cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm

Ban hành: 06/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2008
Vui lòng đợi