Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.546 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10681

Chỉ thị 25/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2008
10682

Quyết định 100/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

Ban hành: 03/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2008
10683

Quyết định 138/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về một số cơ chế chính sách đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực dịch vụ đô thị, giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
10684

Quyết định 43/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế

Ban hành: 30/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2007
10685

Công văn 6802/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc để tạm ứng cho việc khám chữa bảo hiểm y tế quý I/2008

Ban hành: 22/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2007
10686

Thông tư 13/2007/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khoẻ

Ban hành: 21/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2007
10687

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 21/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
10688

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 21/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
10689

Quyết định 42/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc uỷ quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 20/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2008
10690

Quyết định 41/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 20/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
10691

Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với thuốc và thiết bị y tế thuộc Chương trình viện trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) cho phòng, chống HIV/AIDS

Ban hành: 19/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2007
10692

Công văn 6688/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn năm 2007 cho Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng, vệ sinh và sức khỏe nông thôn đồng băng sông Hồng vay vốn của WB

Ban hành: 19/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2007
10693

Quyết định 40/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình và Danh mục thanh tra hành nghề y tư nhân

Ban hành: 16/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2007
10694

Công văn 1737/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ mỳ ăn liền và xuồng cứu hộ cho tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 15/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2007
10695

Công văn 6609/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí của chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ban hành: 14/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2007
10696

Nghị định 163/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất

Ban hành: 12/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2007
10697

Quyết định 39/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xét duyệt cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”

Ban hành: 12/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2007
10698

Công văn 6497/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Tiêu chảy cấp

Ban hành: 10/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2007
10699

Chỉ thị 05/2007/CT-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác y, dược học cổ truyền

Ban hành: 09/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2007
10700

Chỉ thị 04/2007/CT-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

Ban hành: 08/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2007
Vui lòng đợi