Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.060 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10481

Quyết định 3420/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố 48 vắc xin, sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 19/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2005
10482

Quyết định 225/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cấp bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực giai đoạn 2005 - 2008

Ban hành: 15/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2005
10483

Thông tư liên tịch 78/2005/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và giải ngân dự án "Chăm sóc sức khoẻ nhân dân các tỉnh Tây Nguyên" sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển Châu á và nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Thụy Điển

Ban hành: 14/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
10484

Quyết định 3357/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Trung tâm khoa học sản xuất vắc xin sabin giai đoạn đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ban hành: 14/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2005
10485

Quyết định 24/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi Thông tư số 09/2005/TT-BYT ngày 28/3/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện xác định Người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Ban hành: 05/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2005
10486

Quyết định 23/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh

Ban hành: 30/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
10487

Quyết định 3151/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc dự trữ lưu thông

Ban hành: 30/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2005
10488

Quyết định 3156/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc dự trữ lưu thông

Ban hành: 30/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2005
10489

Thông tư 23/2005/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế

Ban hành: 25/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
10490

Thông tư liên tịch 22/2005/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Ban hành: 24/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
10491

Quyết định 159/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định quản lý chăm sóc chữa trị cho bệnh nhân HIV/AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 23/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
10492

Công văn 6608/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành Y tế

Ban hành: 22/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
10493

Thông tư liên tịch 21/2005/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc

Ban hành: 27/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2005
10494

Thông tư liên tịch 20/2005/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế công lập

Ban hành: 27/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
10495

Thông tư 19/2005/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (GMP)

Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2005
10496

Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BYT-BTM của Bộ Y tế và Bộ Thương mại về quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 12/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
10497

Quyết định 44/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược

Ban hành: 12/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
10498

Quyết định 19/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc điều chỉnh kế hoạch triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc"

Ban hành: 05/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
10499

Thông tư liên tịch 56/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp cho đối tượng không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh

Ban hành: 05/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
10500

Quyết định 18/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ đào tạo quản lý điều dưỡng

Ban hành: 04/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
Vui lòng đợi