Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 13.094 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10421

Chỉ thị 02/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Quý Tỵ năm 2013

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10422

Quyết định 30/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký của thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10423

Quyết định 229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
10424

Công văn 579/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời công văn xác định mã số của mặt hàng "Máy in kết quả siêu âm trắng đen và máy in kết quả siêu âm màu"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hải quan Tải về
10425

Thông tư 03/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc hạch toán ngân sách Nhà nước áp dụng cho các khoản viện trợ không hoàn lại do Bộ Y tế quản lý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe Tải về
10426

Công văn 461/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc thông báo đính chính khoản 4 Điều 4, Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/09/2012

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10427

Thông tư 04/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ, ngành khác quản lý

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10428

Quyết định 344/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 2) và Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 3)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10429

Chỉ thị 01/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường an toàn tiêm chủng và giám sát các phản ứng sau tiêm chủng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10431

Quyết định 189/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến năm 2020" thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10432

Công văn 317/BYT-VPB9 của Bộ Y tế về việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10433

Thông tư 02/2013/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10434

Thông tư 01/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10435

Quyết định 115/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 1) và Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 2)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10436

Quyết định 111/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
10437

Quyết định 80/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2013

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10438

Quyết định 122/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
10439

Công văn 322/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10440

Quyết định 92/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về