Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.679 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10421

Quyết định 3542/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy định về vệ sinh an toàn đối với bia hơi và rượu lên men độ cồn thấp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
10422

Chỉ thị 05/2000/CT-BYT của Bộ Y tế về việc khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
10423

Thông tư liên tịch 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế hướng dẫn về việc giám định lại thương tật đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
10424

Thông tư 16/2000/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, phạm vi hoạt động chuyên môn, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền thành lập cơ sở khám chữa bệnh bán công

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2004
10425

Quyết định 3192/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
10426

Quyết định 3052/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Tiêu chuẩn phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2013
10427

Thông tư 84/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí y tế dự phòng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
10428

Thông tư 14/2000/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ đối với ghi nhãn hàng hoá vắcxin, sinh phẩm miễn dịch

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
10429

Thông tư 13/2000/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế theo danh mục quản lý chuyên ngành năm 2000

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
10430

Thông tư 12/2000/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu vắcxin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người năm 2000

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2005
10431

Quyết định 1570/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc " Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2012
10432

Thông tư 10/2000/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Thầy thuốc ưu tú

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2008
10433

Quyết định 1418/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Thường quy giám sát HIV/AIDS ở Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 04/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2012
10434

Thông tư 09/2000/TT-BYT của bộ Y tế về việc hướng dẫn việc chăm sóc sức khoẻ người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
10435

Thông tư liên tịch 31/2000/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về hướng dẫn việc thành lập và cơ chế quản lý tài chính đối với cơ sở khám chữa bệnh bán công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
10436

Thông tư 08/2000/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 21/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
10437

Thông tư 07/2000/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người năm 2000

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
10438

Quyết định 1221/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về vệ sinh trường học

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2016
10439

Quyết định 43/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 07/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2000
10440

Thông tư 04/2000/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 của Chính phủ về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực vắcxin, sinh phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
Vui lòng đợi