Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.543 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10421

Quyết định 979/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh lao

Ban hành: 24/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2009
10422

Thông báo 93/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AISD và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2008 và phương hướng năm 2009

Ban hành: 23/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2009
10423

Công văn 1470/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc Đào tạo hệ vừa học vừa làm

Ban hành: 23/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
10424

Báo cáo 182/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác y tế tháng 03 năm 2009

Ban hành: 20/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2009
10425

Thông tư 15/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

Ban hành: 17/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
10426

Báo cáo 162/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác cải cách hành chính Quý I năm 2009

Ban hành: 13/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2009
10427

Thông tư 01/2009/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 1536/2004/QĐ-BYT ngày 29/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue"

Ban hành: 09/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
10428

Quyết định 794/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue

Ban hành: 09/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2009
10429

Công văn 359/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận dự án "Chia sẻ thông tin và xây dựng tài liệu thông tin, giáo dục truyền thông về bệnh sốt xuất huyết" do ASEAN tài trợ

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2009
10430

Thông báo 73/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban về xây dựng cơ bản cho giáo dục và y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
10431

Công văn 1373/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc ổn định tổ chức và đảm bảo điều kiện hoạt động của ngành dân số, kế hoạch hoá gia đình tại các địa phương

Ban hành: 05/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
10432

Quyết định 746/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành " Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi"

Ban hành: 04/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
10433

Công văn 473/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm

Ban hành: 03/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2009
10434

Thông báo 65/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về định hướng quy hoạch địa điểm hệ thống giáo dục, y tế, công nghiệp và trung tâm hành chính quốc gia mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
10435

Chỉ thị 02/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế

Ban hành: 25/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2009
10436

Báo cáo 99/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác cải cách hành chính tháng 02 năm 2009

Ban hành: 20/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
10437

Thông báo 1132/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật năm 2009

Ban hành: 20/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2009
10438

Quyết định 575/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế " Xét tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch về công tác phòng, chống lao và bệnh phổi"

Ban hành: 20/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2009
10439

Báo cáo 102/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác y tế tháng 02 năm 2009

Ban hành: 20/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
10440

Quyết định 535/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố 25 vắc xin, sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại Việt Nam - đợt 6

Ban hành: 18/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2009
Vui lòng đợi