Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.717 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10421

Thông tư 18/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi Điều 5, Điều 7 Thông tư số 01/2001/TT-BYT ngày 19/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dược phẩm

Ban hành: 02/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
10422

Thông tư 17/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

Ban hành: 01/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
10423

Quyết định 3339/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về vệ sinh đối với một số loại bao bì bằng chất dẻo dùng để bao gói, chứa đựng thực phẩm"

Ban hành: 30/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2013
10424

Chỉ thị 17/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai "Chiến dịch quốc gia tiêm vắc xin phòng bệnh sởi mũi 2" cho trẻ em từ 9 tháng đến 10 tuổi trong 2 năm 2002 - 2003

Ban hành: 20/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
10425

Quyết định 3121/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế đăng ký thuốc

Ban hành: 18/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
10426

Quyết định 3046/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bổ sung danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc ban hành kèm theo Quyết định 2032/1999/QĐ-BYT ngày 09/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ban hành: 12/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
10427

Quyết định 3047/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần, danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và danh mục thuốc hướng dẫn tâm thân, tiền chất dùng làm thuốc ở dạng phối hợp

Ban hành: 12/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2010
10428

Công văn 3716/QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm

Ban hành: 03/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
10429

Quyết định 2701/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc

Ban hành: 29/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2012
10430

Thông tư 14/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn ghi nhãn thuốc và nhãn mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người

Ban hành: 26/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
10431

Thông tư 13/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001 - 2005

Ban hành: 18/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
10432

Thông tư 11/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 37/2001/QĐ-TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Ban hành: 11/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2005
10433

Thông tư 11/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

Ban hành: 06/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
10434

Chỉ thị 13/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật bảo vệ, Chăm sóc và Gíáo dục trẻ em (1991-2000)

Ban hành: 31/05/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2003
10435

Quyết định 2027/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 30/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
10436

Quyết định 1629/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 10 Tiêu chuẩn ngành trang thiết bị y tế

Ban hành: 23/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
10437

Thông tư 10/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại Việt Nam

Ban hành: 22/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
10438

Thông tư 09/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu văcxin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người giai đoạn 2001 - 2005

Ban hành: 21/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
10439

Quyết định 1589/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố 3 hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 18/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
10440

Quyết định 1541/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2001

Ban hành: 16/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
Vui lòng đợi