Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 13.113 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10421

Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại

10422

Quyết định 635/QĐ-BYT của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng

10423

Quyết định 30/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

10424

Công văn 2661/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

10425

Công văn 2702/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc, cấp số đăng ký thuốc

10426

Công văn 2396/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

10427

Công văn 2395/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

10428

Công văn 2397/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

10429

Quyết định 566/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện thay băng vết thương, vết bỏng để làm cơ sở tính giá dịch vụ y tế

10430

Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Y tế về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 - 2015

10431

Quyết định 585/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án "Thí điểm đưa Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”

10432

Quyết định 14/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

10433

Thông báo 74/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013

10434
10435

Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BYT-BCT của Bộ Y tế, Bộ Công Thương hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá

10436

Thông tư 06/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa toàn chặng đối với các thuốc do ngân sách Nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả

10437

Quyết định 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và giải phẫu bệnh giai đoạn 2013 - 2020"

10438

Quyết định 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020"

10439

Quyết định 476/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

10440

Chỉ thị 02/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Quý Tỵ năm 2013