Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 13.093 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10401

Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10402

Quyết định 635/QĐ-BYT của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10403

Quyết định 30/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10404

Công văn 2661/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10405

Công văn 2702/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc, cấp số đăng ký thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10406

Công văn 2396/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10407

Công văn 2395/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10408

Công văn 2397/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10409

Quyết định 566/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện thay băng vết thương, vết bỏng để làm cơ sở tính giá dịch vụ y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10410

Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Y tế về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 - 2015

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe Tải về
10411

Quyết định 585/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án "Thí điểm đưa Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
10412

Quyết định 14/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10413

Thông báo 74/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10414
10415

Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BYT-BCT của Bộ Y tế, Bộ Công Thương hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thương mại-Quảng cáo Tải về
10416

Thông tư 06/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa toàn chặng đối với các thuốc do ngân sách Nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10417

Quyết định 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và giải phẫu bệnh giai đoạn 2013 - 2020"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
10418

Quyết định 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10419

Quyết định 476/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
10420

Chỉ thị 02/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Quý Tỵ năm 2013

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về