Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.579 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10381

Thông báo 743/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về trường hợp tiêu chảy cấp nguy hiểm tại một số tỉnh khu vực miền Bắc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2009
10382

Thông báo 755/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2009
10383

Công văn 3027/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Bệnh viện Thành An - Sài Gòn tiếp nhận viện trợ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2009
10384

Báo cáo 411/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1), dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm và các biện pháp đã triển khai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2009
10385

Công văn 1526/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai các hoạt động phòng chống cúm ở người tại nơi làm việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
10386

Công văn 701/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về dự án do tổ chức Atlantic Philanthopies (AP) của Hoa Kỳ viện trợ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2009
10387

Quyết định 75/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2009
10388

Công văn 2795/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc xuất cấp hàng phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2009

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2009
10389

Công văn 700/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về dự án do tổ chức AP (Hoa Kỳ) viện trợ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2009
10390

Thông báo 716/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2009
10391

Thông báo 152/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về mô hình tổ chức phòng, chống HIV/AIDS của Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2009
10392

Chỉ thị 03/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác phòng dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông Tải về
Ban hành: 08/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2009
10393

Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 07/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2009
10394

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2009
10395

Thông báo 707/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2009
10396

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A(H1N1) ở người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2009
10397

Công điện 2645/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chuẩn bị các công tác đối phó diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của cơn Bão số 1 trên biển Đông

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
10398

Thông báo 690/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
10399

Quyết định 557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất dự trữ quốc gia vắc xin LMLM hỗ trợ tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 04/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2009
10400

Công văn 6285/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 04/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
Vui lòng đợi