Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.546 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10281

Công văn 963/TY-KD của Cục Thú y về việc kiểm soát vận chuyển động vật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
10282

Thông báo 982/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2009
10283

Thông báo 981/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2009
10284

Công văn 3896/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị đề án trình Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe;Xây dựng;Giao thông;Tài nguyên-Môi trường;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
10285

Thông báo 972/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2009
10286

Quyết định 77/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
10287

Thông báo 965/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2009
10288

Thông báo 954/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2009
10289

Báo cáo 498/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2009 của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2009
10290

Công văn 3787/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhận viện trợ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2009
10291

Thông báo 942/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2009
10292

Báo cáo 490/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1), tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, sốt cuất huyết và các biện pháp đã triển khai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2009
10293

Quyết định 652/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành tạm thời mẫu và mã số thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 05/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2009
10294

Thông báo 928/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2009
10295

Thông tư 29/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
10296

Quyết định 84/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
10297

Thông tư 30/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật sử dụng làm thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
10298

Công văn 3674/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức nhận viện trợ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 03/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2009
10299

Thông tư 115/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 119/2008/TT-BTC ngày 08/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Khoá XII

Lĩnh vực: Đầu tư;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 03/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2009
10300

Báo cáo 483/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1), tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, sốt xuất huyết và các biện pháp đã triển khai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 03/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2009
Vui lòng đợi