Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 13.069 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9721

Công văn 12472/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9722

Quyết định 2718/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9723

Công văn 4813/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9724

Công văn 12410/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9725

Công văn 4784/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9726

Công văn 4803/BYT-PC của Bộ Y tế về việc in cảnh báo trên bao bì thuốc lá tại các cửa hàng miễn thuế nhập cảnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9727

Thông báo 773/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và triển khai Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 13/06/2014 của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9728

Công văn 4693/BYT-VPB7 của Bộ Y tế về việc xuất cấp hàng chống lụt bão phục vụ công tác dự kiến khắc phục hậu quả mưa, bão số 2 (Rammasun) và dự phòng đợt bão tiếp theo

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9729

Quyết định 351/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 86

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9730

Quyết định 349/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 17 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 86

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9731

Quyết định 350/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 07 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất lần đầu, phối hợp hoạt chất lần đầu hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 86

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9732

Quyết định 354/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 145

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9733

Quyết định 356/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 03 vắc xin, sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 24 (Số đăng ký hiệu lực 02 năm)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9734

Quyết định 355/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 05 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 145

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9735

Quyết định 353/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng vi rút đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 145

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9736

Quyết định 352/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 145

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9737

Thông tư liên tịch 25/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe Tải về
9738

Quyết định 2614/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9739

Kế hoạch 3394/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá 6 tháng cuối năm 2014 tại Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
9740

Công văn 11999/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc sử dụng thuốc thành phẩm và nguyên liệu làm thuốc do Công ty Ranbaxy Laboratories Ltd, sản xuất

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về