Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.679 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9721

Thông tư 07/2008/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2008
9722

Quyết định 1221/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh và Cao Bằng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;An ninh quốc gia;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
9723

Thông tư 06/2008/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 26/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2008
9724

Công văn 3479/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc trình Chính phủ Nghị định về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, chính sách quản lý diện tích đất trồng lúa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;An ninh quốc gia;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2008
9725

Thông báo 127/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị ngành dược năm 2008

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 26/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2008
9726

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ru-an-da về hợp tác trong lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 23/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
9727

Quyết định 1742/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay - chân - miệng”

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2008
9728

Quyết định 1732/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay-chân-miệng”

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
9729

Công văn 2976/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung ương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 13/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2008
9730

Công văn 3225/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2008
9731

Thông báo 119/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
9732

Thông tư 04/2008/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn ghi nhãn thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2008
9733

Quyết định 535/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn mua lương thực dự trữ quốc gia năm 2008

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2008
9734

Công văn 4055/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo giá thuốc kê khai bổ sung, kê khai lại và giá thuốc trúng thầu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
9735

Thông báo 116/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị toàn quốc về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
9736

Quyết định 18/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
9737

Thông báo 114/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp giao ban trực tuyến về giải pháp phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở lợn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2008
9738

Công văn 2811/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh chân - tay - miệng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
9739

Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2008 - 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2008
9740

Công văn 3925/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về tình hình thị trường thuốc tháng 4 đầu năm 2008

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
Vui lòng đợi