Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.093 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9701

Công văn 6656/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn về công tác phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong trường học

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
9702

Công văn 1334/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận lô hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
9703

Quyết định 819/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc xếp hạng Bệnh viện Xây dựng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
9704

Nghị định 68/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Lĩnh vực: Đầu tư;Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
9705

Thông tư 48/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
9706

Công văn 5281/BGTVT-CYT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường vệ sinh, khử trùng phương tiện giao thông công cộng phòng chống dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 04/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
9707

Công điện 5152/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chuẩn bị các phương án phòng chống bão lụt

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 04/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2009
9708

Quyết định 4885/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
9709

Công điện 5125/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chủ động đối phó với những diễn biến xấu của áp thấp nhiệt đới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 03/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
9710

Công điện 5080/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai các phương án để chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 01/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
9711

Quyết định 2762/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H1N1)”

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
9712

Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2009
9713

Quyết định 64/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2009
9714

Thông báo 1385/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
9715

Nghị định 64/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2009
9716

Thông báo 227/TB-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2009
9717

Công văn 2498/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc phòng, chống dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2009
9718

Thông báo 1375/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2009
9719

Công văn 6334/BGDĐT-CTHSSH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
9720

Thông báo 1365/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2009
Vui lòng đợi