Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 13.064 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9661

Công văn 4727/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola

9662

Thông tư 30/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

9663

Công văn 5855/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc kéo dài lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với bệnh viện

9664

Thông báo 897/TB-BYT của Bộ Y tế về ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên tại Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc

9665

Chỉ thị 08/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế

9666

Quyết định 3192/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình giám sát bệnh do vi rút Ê-bô-la

9667

Công văn 5667/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm HIV đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

9668

Quyết định 3179/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 của Bộ Y tế

9670

Quyết định 3106/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

9671

Công văn 5526/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện

9672

Quyết định 3109/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị chuyên ngành Phục hồi chức năng"

9673

Công văn 14007/QLD-TTra của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra chất lượng thuốc

9674

Quyết định 441/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

9675

Quyết định 440/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

9676

Thông tư 27/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã

9677

Công văn 5445/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc thực hiện Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

9678

Công văn 2969/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola

9679

Thông tư 29/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

9680

Thông tư 28/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế