Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.073 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9661

Thông báo 1507/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 15/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
9662

Thông tư 11/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán

Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
9663

Thông tư 10/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
9664

Quyết định 1279/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2009
9665

Thông báo 1514/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
9666

Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
9667

Thông báo 1493/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 12/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
9668

Quyết định 2890/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn thiết lập bệnh viện dã chiến phòng chống đại dịch cúm”

Ban hành: 12/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2009
9669

Công văn 5535/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 12/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
9670

Công văn 5513/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp thiết bị cho dự án y tế

Ban hành: 12/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2009
9671

Công văn 5495/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2009 của chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy

Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
9672

Công văn 5487/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam về kiểm tra chỉ tiêu Melamine trong sữa và các sản phẩm sữa nhập khẩu từ châu Âu

Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
9673

Thông báo 1479/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
9674

Thông báo 1465/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 10/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
9675

Công văn 1355/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc Bệnh viện E tiếp nhận lô hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng

Ban hành: 10/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
9676

Công điện 5224/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chuẩn bị công tác đối phó với diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của cơn bão số 6

Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2009
9677

Quyết định 828/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Bệnh viện Xây dựng cho người khuyết tật sử dụng

Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
9678

Công văn 1343/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc Bệnh viện Nhân dân Gia định Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận lô hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng

Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2009
9679

Công văn 1333/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận lô hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng

Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
9680

Công văn 1327/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải tiếp nhận lô hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng

Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
Vui lòng đợi