Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.854 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9601

Chỉ thị 3713/CT-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012

Ban hành: 15/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2011
9602

Công văn 8931/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về hội nghị tổng kết công tác điều trị bằng thuốc Methadone

Ban hành: 15/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2011
9603

Chỉ thị 21/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 14/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2011
9604

Công văn 8889/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về vụ việc 108 tấn chân gà đông lạnh nhập khẩu không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 14/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2011
9605

Thông báo 300/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả kiểm tra công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại thành phố Hải Phòng

Ban hành: 14/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2011
9606

Công văn 8852/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc nhận biết thiết bị y tế đã qua sử dụng do tổ chức phi chính phủ của Bỉ viện trợ

Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2011
9607

Công văn 8853/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc nhận thiết bị y tế đã qua sử dụng do tổ chức phi chính phủ của Pháp viện trợ

Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2011
9608

Chỉ thị 08/CT-BYT của Bộ Y tế về việc bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2011
9609

Công văn 10795/UBND-LĐCS của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa Đông - Xuân

Ban hành: 12/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2011
9610

Thông tư 83/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch

Ban hành: 09/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2011
9611

Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 07/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2011
9612

Thông tư 44/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 06/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2011
9613

Thông tư 43/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm

Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2011
9614

Kế hoạch 2301/KH-QLCL của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc thanh tra, kiểm gia liên ngành về bảo quản an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012

Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2011
9615

Thông tư 42/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn tiêu chuẩn chẩn đoán, giám định

Ban hành: 30/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2011
9616

Nghị định 108/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/06/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Ban hành: 30/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2011
9617

Công văn 15894/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về thông tin về Quaternium-15, Formaldehyde và 1,4 Dioxan trong mỹ phẩm

Ban hành: 28/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2011
9618

Công văn 5017/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hạch toán sổ bảo hiểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp trực thuộc Vinashin

Ban hành: 25/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2011
9619

Quyết định 4447/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ hai, tập I

Ban hành: 24/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2012
9620

Công văn 2228/QLCL-CL1 của Cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản về việc triển khai một số quy định tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản xuất khẩu

Ban hành: 24/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2011
Vui lòng đợi