Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.679 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9241

Thông báo 1617/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
9242

Thông tư 55/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Khoa học-Công nghệ;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2009
9243

Thông báo 1616/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
9244

Thông báo 1602/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
9245

Báo cáo 84/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 56/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 26/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
9246

Thông báo 1583/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 26/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
9247

Công văn 5818/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc trình Dự án Luật An toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
9248

Thông báo 1573/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2009
9249

Quyết định 4380/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
9250

Thông báo 1567/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2009
9251

Quyết định 1110/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống đại dịch cúm A (H1N1) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2009
9252

Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2009
9253

Thông báo 1652/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2009
9254

Công văn 1431/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc cơ chế tài chính trong nước đối với dự án nâng cấp trang thiết bị Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
9255

Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2009
9256

Quyết định 2376/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khóa XII về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2009
9257

Báo cáo 789/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác y tế tháng 8 năm 2009

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2009
9258

Quyết định 3003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2009
9259

Quyết định 1295/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2009
9260

Thông báo 1552/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2009
Vui lòng đợi