Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.242 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9201

Thông tư 29/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 28/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
9202

Chỉ thị 06/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2008
9203

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
9204

Quyết định 37/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc hiếm theo yêu cầu điều trị

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2008
9205

Quyết định 147/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đáp ứng nghĩa vụ thành viên WTO

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
9206

Công văn 7838/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng, cần tiêu hủy ở các tỉnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
9207

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 14/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
9208

Chỉ thị 61/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2008
9209

Quyết định 4392/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Quyết định số 34/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người khuyết tật điều khiển xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người khuyết tật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 08/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2008
9210

Công văn 7652/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các biện pháp xử lý đối với các sản phẩm sữa nhiễm Melamine

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2008
9211

Công văn 7565/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về xử lý 2 Quyết định của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2008
9212

Công văn 7426/BYT-PC của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2008
9213

Thông tư liên tịch 98/2008/TTLT/BTC-BCT của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược 2020

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe;Công nghiệp;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 29/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2008
9214

Quyết định 36/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về an toàn truyền máu dự phòng lây nhiễm HIV giai đoạn 2008 - 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 28/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2008
9215

Công văn 7320/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 3333/QĐ-BYT ngày 08/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010

Lĩnh vực: Đầu tư;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2008
9216

Công văn 7164/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai thực hiện quản lý và xử lý chất thải y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
9217

Quyết định 86/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục Dự trữ Quốc gia trực tiếp quản lý

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 20/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
9218

Quyết định 58/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 17/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2008
9219

Công văn 6937/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về vấn đề sữa nhiễm Melamine và biện pháp xử lý

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2008
9220

Công văn 12143/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc bổ sung ngân sách năm 2008 để thực hiện điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 13/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2008
Vui lòng đợi