Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.552 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9161

Quyết định 1509/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh

Ban hành: 07/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2012
9162

Quyết định 1454/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân

Ban hành: 04/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2012
9163

Quyết định 1456/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án bệnh Tay chân miệng

Ban hành: 04/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2012
9164

Công văn 2609/BYT-UBQG50 của Bộ Y tế về việc triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2012

Ban hành: 04/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2012
9165

Công văn 3732/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tạm nhập, tái xuất thiết bị y tế

Ban hành: 03/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2012
9166

Công văn 3733/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tạm xuất tái nhập thiết bị y tế

Ban hành: 03/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2012
9167

Thông báo 2033/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất kinh doanh nông sản có nguồn gốc động vật trên cạn

Ban hành: 27/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2012
9168

Thông báo 2034/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất kinh doanh nông sản có nguồn gốc thực vật

Ban hành: 27/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2012
9169

Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Ban hành: 25/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2012
9170

Quyết định 912/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ Thông tư 09/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 25/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2012
9171

Công văn 2859/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục Dự án "Xây dựng mạng lưới nghiên cứu trong lĩnh vực y tế" do Thụy Điển tài trợ

Ban hành: 25/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2012
9172

Công văn 5865/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký và lưu hành thuốc chứa hoạt chất Meprobamat hoặc có phối hợp với dược liệu Valerian

Ban hành: 24/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2012
9173

Công văn 5869/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký và lưu hành thuốc chứa Ketoconazol dạng uống

Ban hành: 24/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2012
9174

Công văn 2814/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3

Ban hành: 24/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2012
9175

Công văn 3038/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra các cơ sở y học cổ truyền có bào chế, kinh doanh thuốc trị tưa lưỡi trẻ em

Ban hành: 24/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2012
9176

Thông tư 09/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục

Ban hành: 24/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2012
9177

Thông tư 06/2012/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS

Ban hành: 20/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2012
9178

Quyết định 1609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Chuẩn quốc gia về y tế xã năm 2011

Ban hành: 20/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2012
9179

Công văn 1513/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC

Ban hành: 20/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2012
9180

Kế hoạch 62/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai công tác xây dựng và duy trì Chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn năm 2012 - 2020

Ban hành: 20/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2012
Vui lòng đợi