Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.468 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Quyết định 1127/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thực phẩm minh bạch

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
02

Công văn 8938/BYT-DP của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
03

Báo cáo 1663/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 17h00 ngày 20/10/2021 đến 17h00 ngày 21/10/2021)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
04

Công điện 7668/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
05

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
06

Công điện 22/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
07

Công văn 545/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai về việc Hướng dẫn tạm thời các biện pháp cách ly, giám sát y tế trong phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
08

Quyết định 4514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại quận Nam Từ Liêm và huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội" do Quỹ Chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ (AHF) tài trợ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
09

Báo cáo 1642/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 17h00 ngày 18/10/2021 đến 17h00 ngày 19/10/2021)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
10

Công văn 1240/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
11

Quyết định 1738/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các Bộ, cơ quan, địa phương phòng chống thiên tai, dịch bệnh trong mùa mưa bão

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
12

Hướng dẫn 3862/HD-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hiện hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
13

Báo cáo 1638/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 17h00 ngày 17/10/2021 đến 17h00 ngày 18/10/2021)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
14

Quyết định 1737/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh nội dung chi của Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
15

Công văn 7540/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc cập nhật, công bố thông tin về phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thông tin-Truyền thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 17/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
16

Báo cáo 1624/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 17h00 ngày 16/10/2021 đến 17h00 ngày 17/10/2021)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 17/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
17

Thông báo 266/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp về thuốc, vắc xin, sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
18

Công điện 1599/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
19

Công văn 4726/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
20

Công văn 3556/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
Vui lòng đợi