Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 9.182 văn bản: Y tế-Sức khỏe
8761

Nghị định 104/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
8762

Quyết định 180/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập tổ chức giám định pháp y tâm thần

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
8763

Quyết định 182/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên tổ chức giám định pháp y - pháp ty tâm thần thành phố tổ chức giám định pháp y

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
8764

Nghị định 103/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
8765

Quyết định 157/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép chuyển trung tâm cấp cứu Trưng Vương thành Bệnh Viên cấp cứu Trương Vương thuộc sở Y Tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
8766

Quyết định 148/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho sở y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
8767

Quyết định 4380/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 08 Tiêu chuẩn ngành Trang thiết bị y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2004
8768

Quyết định 58/2003/QĐ-QLD của Cục Quản lý dược về việc ban hành danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2003
8769

Thông tư liên tịch 77/2003/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 07/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
8770

Quyết định 155/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
8771

Quyết định 4012/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2003
8772

Thông tư liên tịch 08/2003/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc kê khai giá, niêm yết giá thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2004
8773

Quyết định 144/2003/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho Trường đại học Răng - Hàm - Mặt

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
8774

Công văn 1503/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc áp dụng ngạch công chức đối với các chức danh tại các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 03/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2003
8775

Chỉ thị 01/2003/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý trang thiết bị y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
8776

Thông tư 07/2003/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12/2/2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2003
8777

Quyết định 1847/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2003
8778

Quyết định 82/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động giám sát dịch SARS tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
8779

Thông tư 06/2003/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế chưa có số đăng ký lưu hành được viện trợ trong trường hợp khẩn cấp hoặc nhập khẩu vào Việt Nam để sử dụng trong trường hợp đặc biệt

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
8780

Nghị định 49/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 15/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
Vui lòng đợi