Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 3.226 văn bản: Y tế-Sức khỏe
21

Chỉ thị 1939/CT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2020
22

Quyết định 879/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
23

Quyết định 878/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
24

Quyết định 870/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kỹ thuật tạm thời cho khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
25

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
26

Chỉ thị 06/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công Thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
27

Quyết định 868/QĐ-BYT của Bộ Y tế quy định việc cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
28

Chỉ thị 02/2020/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
29

Quyết định 470/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
30

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
31

Quyết định 779/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ thuốc Keytruda (Pembrolizumab) miễn phí một phần không thuộc khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài cho người bệnh ung thư do Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 thực hiện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
32

Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
33

Quyết định 774/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 02 sinh phẩm chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút Corona (SARS-CoV-2) được cấp số đăng ký

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
34

Nghị quyết 20/NQ-CP của Chính phủ về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
35

Quyết định 221/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
36

Quyết định 07/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 26/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
37

Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
38

Nghị định 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
39

Quyết định 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hóa chất Chloramin B từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
40

Thông tư 11/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
Vui lòng đợi