Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 9.213 văn bản: Y tế-Sức khỏe
21

Công văn 4012/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về đề nghị xem xét, bổ sung chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
22

Báo cáo 882/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch Covid-19 và kết quả các biện pháp triển khai về công tác phòng, chống dịch

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
23

Công văn 7066/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo năng lực bảo quản vắc xin Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
24

Công văn 1948/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
25

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
26

Công văn 7048/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo năng lực bảo quản vắc xin Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
27

Quyết định 208/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định tạm thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
28

Công văn 4750/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý báo cáo trường hợp mắc COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
29

Thông báo 331-TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cơ chế huy động nguồn lực tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân và cơ chế đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
30

Quyết định 210/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg đối với toàn bộ huyện Yên Phong

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
31

Quyết định 2932/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 04/2021/TT-BYT ngày 29/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
32

Báo cáo 875/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch Covid-19 và kết quả các biện pháp triển khai về công tác phòng, chống dịch

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
33

Quyết định 211/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg đối với một số xã thuộc huyện Quế Võ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
34

Công văn 3988/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
35

Công văn 113/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường vận động đoàn viên Công đoàn nhà giáo, người lao động tham gia hiến máu nhân đạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
36

Công văn 1839/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tư pháp-Hộ tịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
37

Thông báo 329-TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Thường trực Thành ủy về việc tổ chức sự kiện tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kinh phí mua vắc xin phòng Covid-19 của Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
38

Công điện 871/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc điều tra, xử lý đối với trường hợp nhiễm SARS-CoV-2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
39

Quyết định 2151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Củ Chi trực thuộc Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
40

Quyết định 2914/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc kết thúc thời gian cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện K cơ sở 3

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
Vui lòng đợi