Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 3.218 văn bản: Y tế-Sức khỏe
3161

Quyết định 4404/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 14

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
3162

Quyết định 4177/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 03/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
3163

Quyết định 2351/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án "Xây dựng và thử nghiệm Mô hình xã hội hóa cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế đủ điều kiện giai đoạn 2016-2020"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 07/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2016
3164

Quyết định 2295/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Tài liệu "Hướng dẫn quốc gia về liên kết dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và dự phòng lây truyền mẹ - con"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 02/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
3165

Quyết định 1432/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 4)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2016
3166

Quyết định 1122/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 31/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2016
3167

Quyết định 107/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 18 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 93

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2016
3168

Quyết định 105/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất lần đầu, phối hợp hoạt chất lần đầu hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 93

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2016
3169

Quyết định 97/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 605 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 153

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2016
3170

Quyết định 53/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 01 sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 30 (Số đăng ký có hiệu lực 02 năm)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2016
3171

Thông tư 55/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về công nhận nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2019
3172

Quyết định 678/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 100 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 88

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2016
3173

Thông tư liên tịch 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 25/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2014
3174

Thông tư 28/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2014
3175

Quyết định 814/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 10)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
3176

Thông tư 06/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2014
3177

Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2011
3178

Thông tư 16/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2009
3179

Nghị quyết 15/2005/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 04/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
3180

Quyết định 1221/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về vệ sinh trường học

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2016
Vui lòng đợi