Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 9.213 văn bản: Y tế-Sức khỏe
8761

Quyết định 74/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
8762

Quyết định 1020/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành sửa đổi Danh mục trang thiết bị y tế trạm y tế xã có bác sỹ vào Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ban hành: 22/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
8763

Chỉ thị 08/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao

Ban hành: 19/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
8764

Quyết định 36/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

Ban hành: 17/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2004
8765

Quyết định 31/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Ban hành: 08/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2004
8766

Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 215/2003/QĐ-TTg ngày 24/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Ban hành: 04/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2004
8767

Thông tư liên tịch 13/2004/TTLT-BTC-BYT-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực y tế công lập

Ban hành: 27/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2004
8768

Thông tư liên tịch 12/2004/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức giá và nội dung mức chi cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn

Ban hành: 25/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2004
8769

Quyết định 365/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Qui định tạm thời về giết mổ gia cầm, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia cầm tại vùng không có dịch cúm gia cầm

Ban hành: 19/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
8770

Thông tư 02/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp hạng các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 17/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2004
8771

Quyết định 08/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trung tâm Y tế quận Tân Phú

Ban hành: 03/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
8772

Thông tư 02/2004/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Ban hành: 20/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
8773

Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế

Ban hành: 12/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
8774

Quyết định 71/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bổ sung một số chất vào danh mục thuộc hướng tâm thần, tiền chất của Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001

Ban hành: 09/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
8775

Thông tư 01/2004/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Ban hành: 06/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2004
8776

Quyết định 265/2003/QĐ-TTg về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Ban hành: 16/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2004
8777

Thông tư 10/2003/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn các công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam

Ban hành: 16/12/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2012
8778

Quyết định 6289/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm"

Ban hành: 09/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2008
8779

Quyết định 6282/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục vật tư tiêu hao y tế được Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm y tế) thanh toán

Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
8780

Quyết định 286/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo thành phố và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ

Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
Vui lòng đợi