Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 7.296 văn bản: Y tế-Sức khỏe
41

Công văn 3238/VKSTC-VP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
42

Công văn 2358/TTKSBT-BTN của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức giám sát COVID-19 đối với người từng đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
43

Công văn 2388/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
44

Công văn 2852/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
45

Quyết định 2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
46

Công văn 4026/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc tăng cường thanh kiểm tra xử lý vi phạm trên địa bàn

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
47

Thông báo 775/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) (tại phiên họp số 43)

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
48

Công văn 4005/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát, xét nghiệm các trường hợp nghi mắc COVID-19

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
49

Công văn 70101/CT-VP của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
50

Công văn 3981/BYT-DP của Bộ Y tế về việc giám sát, đánh giá, hỗ trợ xét nghiệm COVID-19

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
51

Công văn 3982/BYT-DP của Bộ Y tế về việc thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
52

Công văn 2405/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
53

Công văn 289/TANDTC-VP của Tòa án nhân dân tối cao về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
54

Công văn 69210/CT-VP của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
55

Thông báo 73/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
56

Công điện 1158/CĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
57

Thông báo 257/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
58

Công văn 4956/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
59

Công văn 4930/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân của Thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
60

Chỉ thị 3140/CT-CHK của Cục hàng không Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
Vui lòng đợi