Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 7.296 văn bản: Y tế-Sức khỏe
21

Quyết định 1090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 31/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2020
22

Công điện 1183/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2

Ban hành: 31/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
23

Công văn 2832/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
24

Công văn 2869/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
25

Công văn 4998/UBND-KSTT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
26

Công văn 2418/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19

Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
27

Công điện 1176/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
28

Công văn 2801/BVHTTDL-ÐT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
29

Công văn 4051/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19

Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
30

Thông báo 01/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 44)

Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
31

Quyết định 3365/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
32

Thông báo 262/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
33

Công văn 4086/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
34

Công văn 6592/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
35

Công điện 1167/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
36

Công văn 2425/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
37

Quyết định 3351/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2020
38

Công điện 1164/CĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại Quảng Nam

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
39

Công văn 4987/UBND-VHXH của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
40

Công văn 4275/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
Vui lòng đợi