Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 7.296 văn bản: Y tế-Sức khỏe
3301

Thông báo 225/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV

Ban hành: 07/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2007
3302

Quyết định 4178/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tả”

Ban hành: 31/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2007
3303

Công văn 6142/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chống hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm

Ban hành: 26/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2007
3304

Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập

Ban hành: 10/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2007
3305

Quyết định 63/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới

Ban hành: 18/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2007
3306

Công văn 9090/BTC-HSCN của Bộ Tài chính về việc mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế đối với người nghèo

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2007
3307

Công văn 3813/VPCP-VX của văn phòng Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Sốt xuất huyết

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2007
3308

Công văn 3323/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác cai nghiện ma túy

Ban hành: 15/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2007
3309

Chỉ thị 02/2007/CT-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2007

Ban hành: 08/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
3310

Quyết định 17/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký

Ban hành: 19/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
3311

Quyết định 38/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch phòng chống đại dịch cúm ở người tại Việt Nam

Ban hành: 24/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2006
3312

Công điện 1686/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1)

Ban hành: 01/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2005
3313

Quyết định 23/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh

Ban hành: 30/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
3314

Chỉ thị 05/2005/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thức ăn đường phố

Ban hành: 08/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2005
3315

Quyết định 106/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược Việt Nam về việc ban hành Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 06/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2005
3316

Công văn 2970/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược Việt Nam về việc hướng dẫn nộp các giấy phép, giấy chứng nhận trong hồ sơ đăng ký thuốc nước ngoài

Ban hành: 21/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2005
3317

Thông tư liên tịch 14/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

Ban hành: 08/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
3318

Thông tư liên tịch 12/2004/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức giá và nội dung mức chi cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn

Ban hành: 25/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2004
3319

Quyết định 365/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Qui định tạm thời về giết mổ gia cầm, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia cầm tại vùng không có dịch cúm gia cầm

Ban hành: 19/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
3320

Thoả thuận 19/LPQT giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Úc về dự án khu vực "Phòng chống HIV/AIDS ở khu vực Châu á"

Ban hành: 21/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2004
Vui lòng đợi