Thông báo 9292/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hạt nhựa DGDA - 6318BK, dạng Polyethylene dùng trong sản xuất dây cáp điện thoại

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 9292/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

 
 
THÔNG BÁO
V KT QU PHÂN LOI ĐI VI HÀNG HÓA XUT KHU, NHP KHU
 
 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Thôngtư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 1607/TB-PTPLHCM ngày 22/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hạt nhựa DGDA-6318BK, dạng Polyethylene (DGDA-6318BK) dùng trong sản xuất dây cáp điện thoại hàng mới 100% (Mục 1).
2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ Phần Vật Liệu Điện Và Viễn Thông Sam Cường; địa chỉ: KCN Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; mã số thuế: 3600850734.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10041376285/A12 ngày 25/05/2015 tại Chi cục HQ Long Thành (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai).
4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polyetylen có trọng lượng riêng >0.94; dạng hạt. Thành phần gồm Polyethylene, màu Cacbon.
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polyetylen có trọng lượng riêng > 0.94; dạng hạt. Thành phần gồm Polyethylene, màu Cacbon.
thuộc nhóm 39.01 “Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh”, mã số 3901.20.00 “- Polyetylen có trọng lượng riêng từ 0,94 trở lên” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.
 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
-
Chi cục HQ Long Bình Tân (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
-
Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
-
Công ty Cổ Phần Vật Liệu Điện Và Viễn Thông Sam Cường (KCN Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC
TRƯỞNG
Nguy
ễn Dương Thái

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Thông báo 9292/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hạt nhựa DGDA - 6318BK, dạng Polyethylene dùng trong sản xuất dây cáp điện thoại
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 9292/TB-TCHQ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 07/10/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực