Thông báo 920/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số đối với White ginger 774

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 920/TB-TCHQ

Thông báo 920/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả xác định trước mã số đối với White ginger 774
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:920/TB-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành:06/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 920/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về kết quả xác định trước mã số

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thtục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị Định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và qun lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu;

Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018 ca Bộ Tài chính sửa đổi, bsung một số Điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kim tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bsung một sĐiều tại Thông tư s 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số số 2709-1/UC2022 ngày 27/9/2022 và hồ sơ kèm theo ca Công ty CP Diana Unicharm - Bắc Ninh, mã số thuế: 0100507058-003; công văn số 77/KĐHQ-NV ngày 29/12/2022 ca Cục Kim định Hải quan;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Thuế xuất nhập khẩu;

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tchức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: White ginger 774

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hương liệu gừng trắng có hương thơm đặc trưng ca gừng được phun vào lõi của sn phẩm có công dụng tạo hương thơm đặc trưng cho sản phm

Ký, mã hiệu, chủng loại: White ginger 774

Nhà sản xuất: IFF Singapore

2. Tóm tắt mô thàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hoá học: Các chiết suất trong tự nhiên: Hỗn hợp chất thơm gồm Benzoic acid, phenylmethyl ester, etc: 30-50%, cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, methyl-ester: 30-50%, 1,6-Octadien-3-ol,3,7-dimethyl-, acetate: 2,5-5%; cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methyletheny)-,(4R)-: 2,5-5%; 2-Butanone, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexe-1-yl)-: 2,5-5%; 6- Octen-1-ol,3,7-dimethyl-: 1-2,5%; 1,6-Octadien-3-ol,3,7-dimethyl-: 1-2,5%; 2H-1-Benzopyran-2-one: 1-2,5%; 1,4-Dioxacyclohexadecane-5,16-dione: 1-2,5%; 1,4-Dioxacycloheptadecane-5, 17-dione: 1-2,5%; 2, 6-Octadienal, 3,7-dimethyl-: 0,25-1%; Bicyclo[3.1.1]heptane,6,6-dimethyl-2-methylene-: 0,25-1%; 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-: 0,25-1%; 2,6-Octadien-1-ol,3,7- dimethyl-, (2E)-: 0,25-1%; 1H-3a,7-Methnoazulene,2,3,4,7,8, 8a-hexahydro- 3,6,8,8-tetramethyl-,(3R,3aS,7S,8aS)-: 0,25-1%; 2,6-Octadien-1-ol,3,7-dimethyl-,1-acetate,(2E)-: 0,25-1%; Các cht khác: Cedarwood oil, Lavadine oil, Patchouli oil, Litsea cubeba oil, Lemon grass oil, Ginger oil, Quaiacwood oil, Elerne oil...tạo hương gừng cho sản phẩm

- Cơ chế hoạt động, cách thức sdụng: Được phun trực tiếp vào lõi sn phẩm để tạo hương thơm đặc trưng cho sản phm

- Hàm lượng: tỷ trọng (d20/20= 1.0098-1.0198

- Thông số kỹ thuật: Net weight: 25kg, gross weight: 28,6kg, Dimension: (361±2x417±3)mm

- Công dụng theo thiết kế: dạng tinh chất, được phun vào lõi bông để tạo hương đặc trưng cho sản phm

3. Kết quxác định trước mã số:

Tên thương mại: White ginger 774

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Hỗn hợp chất thơm gồm Benzoic acid, phenylmethyl ester, etc: 30-50%, cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, methyl-ester: 30-50%, 1,6-Octadien-3-ol,3,7-dimethyl-, acetate: 2,5-5%; cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methyletheny)-,(4R)-: 2,5-5%; 2-Butanone, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexe-1-yl)-: 2,5-5%; 6- Octen-1-ol,3,7-dimethyl-: 1-2,5%; 1,6-Octadien-3-ol,3,7-dimethyl-: 1-2,5%; 2H-1-Benzopyran-2-one: 1-2,5%; 1,4-Dioxacyclohexadecane-5,16-dione: 1-2,5%; 1,4-Dioxacycloheptadecane-5, 17-dione: 1-2,5%; 2, 6-Octadienal, 3,7-dimethyl-: 0,25-1%; Bicyclo[3.1.1]heptane,6,6-dimethyl-2-methylene-: 0,25-1%; 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-: 0,25-1%; 2,6-Octadien-1-ol,3,7- dimethyl-, (2E)-: 0,25-1%; 1H-3a,7-Methnoazulene,2,3,4,7,8, 8a-hexahydro- 3,6,8,8-tetramethyl-,(3R,3aS,7S,8aS)-: 0,25-1%; 2,6-Octadien-1-ol,3,7-dimethyl-,1-acetate,(2E)-: 0,25-1%; Các cht khác: Cedarwood oil, Lavadine oil, Patchouli oil, Litsea cubeba oil, Lemon grass oil, Ginger oil, Quaiacwood oil, Elerne oil...,có hương thơm đặc trưng của gừng, được phun trực tiếp vào lõi sản phẩm để tạo hương gừng cho sn phm (dùng trong sản xut băng bm)

Ký, mã hiệu, chủng loại: White ginger 774

Nhà sản xuất: IFF Singapore

thuộc nhóm 33.02 "Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch có cồn) với thành phần chyếu gm một hoặc nhiu các cht thơm này, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phm khác làm từ các cht thơm, dùng cho sản xuất đồ uống; mã số 3302.90.00 "- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam..

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưng Tng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Diana Unicharm - Bc Ninh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Công ty CP Diana Unicharm Bc Ninh;
(Cụm CN Tân Chi, xã T
ân Chi, Tiên Du, Bc Ninh)
- Cục Hải quan tnh, thành phố (đthực hiện);
- Cục Ki
m định Hải quan;
- Website
Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Trâm (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

* Ghi chú: Kết quxác định trước mã s trên chcó giá trị sử dụng đối với tchức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã s.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi