Thông báo 8308/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất thẩm thấu tăng độ nhuộm trên vải

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 8308/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 
 
THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại HH XNK Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh gửi đối với hàng hóa nêu tại Thông báo kết quả phân tích số 954/TB-PTPLHCM ngày 8/5/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
 

1. Tên hàng theo khai báo: Chất thẩm thấu tăng độ nhuộm trên vải, dioctylsulfosuccinate sodium salt
2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH công nghiệp Chemtex & Cord
Địa chỉ: Lô G02 và G03 đường số 3, KCN Đức Hòa, ấp 5 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Long An
MST: 1100607086
3. Số, ngày tờ khai hải quan:10033795790/A12 ngày 21/3/2015 tại Chi cục Hải quan - Cục Hải quan Long An.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:
Dioctyl sodium sulfosuccinate, dạng hòa tan trong nước, hàm lượng rắn 50.19%
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dioctyl sodium sulfosuccinate, dạng hòa tan trong nước, hàm lượng rắn 50.19%
thuộc nhóm 29.17 “Axit carboxylic đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên”, phân nhóm “- Axit carboxylic thơm đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:, mã số 2917.19.00 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

 
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.
 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Đức Hòa (Cục Hải quan Long An);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện)
- Công ty TNHH công nghiệp Chemtex & Cord (Lô G02 và G03 đường số 3, KCN Đức Hòa, ấp xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Long An);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Thông báo 8308/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất thẩm thấu tăng độ nhuộm trên vải
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 8308/TB-TCHQ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 11/09/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực