Thông báo 8026/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cần đóng cửa chớp tự động của máy hút gió công nghiệp bằng thép

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 8026/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 
 
THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 
 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo số 119/TB1-CNHP ngày 13 tháng 5 năm 2015, công văn số 155/CNHP-NV ngày 06/8/2015 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh tại thành phố Hải Phòng và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
 

1. Tên hàng theo khai báo: Cần đóng cửa chớp tự động của máy hút gió công nghiệp bằng thép, hàng mới 100%.
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:
Chi nhánh Công ty TNHH Dea Sun Việt Nam tại Hà Nội;
Địa chỉ: Lô 49G, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.
MST: 3700704222-003
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10037289420/A12 ngày 20/4/2015 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư Gia công (Cục Hải quan TP. Hải Phòng).
4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm bằng thép, được ghép vào trục của cánh cửa của hệ thống thông gió, sử dụng cho các tòa nhà hoặc nhà xưởng, làm tay cầm để xoay (đóng/mở) và cố định vị trí cho cửa của hệ thống thông gió.
5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm bằng thép, được ghép vào trục của cánh cửa của hệ thống thông gió, sử dụng cho các tòa nhà hoặc nhà xưởng, làm tay cầm để xoay (đóng/mở) và cố định vị trí cho cửa của hệ thống thông gió.
Thuộc nhóm 73.26 Các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép, phân nhóm 7326.90 (-) Loại khác, phân nhóm (--) Loại khác, mã số 7326.90.99 (---) Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.
 

 Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan QL hàng ĐTGC (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh;
- CN Công ty TNHH Dea Sun Việt Nam tại Hà Nội; (Đ/c: Số 49G, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL(3b).
KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC
TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Thông báo 8026/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cần đóng cửa chớp tự động của máy hút gió công nghiệp bằng thép
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 8026/TB-TCHQ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 03/09/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực