Thông báo 7945/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Máy ngắt mạch điện cao thế chân không tự động cắt

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 7945/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 
 
THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 
 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hải Phòng tại thông báo số 164/TB1-CNHP ngày 07/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Máy ngắt mạch điện cao thế chân không tự động cắt: 145KV, 40KA/3s, 3150A, 3AP1FG-145kV, bao gồm cách điện khí SF6, tủ điều khiển và khung kèm theo. NSX Siemens AG, hàng mới 100%.
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Bắc Việt; Địa chỉ: số 8, ngõ 18, Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội; MST: 0104027366.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10042434103/A11 ngày 02/06/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KV1, Cục Hải quan TP. Hải Phòng
4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thiết bị đóng ngắt mạch điện, sử dụngcho điện áp trên 66kV.
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thiết bị đóng ngắt mạch điện, sử dụng cho điện áp trên 66kV.
thuộc nhóm 85.35 - Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, công tắc, cầu chì, bộ chng sét, bộ khng chế điện áp, bộ triệt xung điện, phích cm, hộp đu nối) dùng cho điện áp trên 1.000 V, phân nhóm 8535.30 - Cầu dao cách ly và thiết bị đóng - ngắt đin, mã số 8535.30.20 - - Dùng cho điện áp từ 66kV trở lên tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.
 

Nơi nhận:
-
Tng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQCK Cảng Hải Phòng KV1 (để t/h);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/h);
- Công ty CP ĐT và PT Năng lượng Bắc Việt;
-
Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK- Nguyệt(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Thông báo 7945/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Máy ngắt mạch điện cao thế chân không tự động cắt
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 7945/TB-TCHQ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 01/09/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực