Thông báo 6734/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_________

Số: 6734/TB-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

____________

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Cục Kiểm định hải quan tại Thông báo số 283/TB-KĐHQ ngày 29/4/2020 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 2: Hóa chất SiO (silic oxit). Thành phn chính là: Silicon monoxide (99.99%), số CAS: 10097-28-6. Hàng mới 100%

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Don optic Vina; Đ/c: Lô E10-5, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, Tp. Bắc Ninh; MST: 2301059314.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10314898091/A12 ngày 17/02/2020 tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Silic mono oxit (SiO), dạng hạt.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Silic mono oxit (SiO), dạng hạt.

thuộc nhóm 28.11 “Axit vô cơ khác và các hợp chất vô cơ chứa oxy khác của các phi kim loại.”, phân nhóm “- Hợp chất vô cơ chứa oxy khác của phi kim loại:”, phân nhóm 2811.29 “- - Loại khác”, mã số 2811.29.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ Bắc Ninh - Cục HQ tỉnh Bắc Ninh;
- Cục Kiểm định hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH Don Optic Vina (Đ/c: Lô E10-5, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, Tp. Bắc Ninh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 6734/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quanSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:6734/TB-TCHQNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành:19/10/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!