Thông báo 2711/TB-TCHQ 2023 Dây thiếc hàn dạng cuộn HSE-02 RS97-0.5 SR38 RMA

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 2711/TB-TCHQ

Thông báo 2711/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả xác định trước mã số đối với dây thiếc hàn dạng cuộn HSE-02 RS97-0.5 SR38 RMA
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2711/TB-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành:01/06/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2711/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Về kết quả xác định trước mã số

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 03/SG-2023 ngày 4/5/2023 của Chi nhánh công ty TNHH SG SAGAWA Việt Nam tại Bắc Ninh, mã số thuế: 0313166148-004;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã s do tổ chức, cá nhân cung cp:

Tên thương mại: Dây thiếc hàn dạng cuộn HSE-02 RS97-0.5 SR38 RMA

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dây thiếc hàn dạng cuộn HSE-02 RS97-0.5 SR38 RMA

Ký, mã hiệu, chủng loại: HSE-02 RS97-0.5 SR38 RMA

Nhà sản xuất: LT Materials Co., Ltd.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã s, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Dây hàn bằng thiếc có lõi là chất trợ dung, dùng để hàn chảy HSH-02 RS97-0.5 SR38 RMA (800 gr/cuộn), dùng trong ngành hàn bo mạch.

+ Cấu tạo: Dây hàn dạng cuộn.

+ Thành phần: Lớp lõi là chất trợ dung chiếm 3-4 % khối lượng; lớp bên ngoài là kim loại chiếm 96 - 97% khối lượng và có tỷ lệ thành phần như sau: bạc 2.8 ~ 3.2 %, đồng 0.3 ~ 0.7 %, còn lại là thiếc (96,1 - 96,9%).

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

Dây hàn sẽ bị nóng chảy khi sử dụng nhiệt độ đầu mỏ hàn từ 350 °C đến 450 °C, để hàn gn linh kiện lên bo mạch.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng:

+ Chất trợ dung: 3-4%.

+ Kim loại: 96-97%.

Hàm lượng thành phần của kim loại cụ thể như sau:

Tên hóa học

Hàm lượng

CAS number

Thiếc

96,1-96,9%

7440-31-5

Bạc

2.8-3.2 %

7440-22-4

Đồng

0.3-0.7 %

7440-50-8

- Thông skỹ thuật: Dạng dây, độ dày 0.5±0.01 mm; khi lượng mi cuộn (cả lõi) 800+10 g

- Công dụng theo thiết kế: Dùng để hàn chy, sử dụng hàn bn mạch điện tử

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã s, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mt hàng như sau:

Tên thương mại: Dây thiếc hàn dạng cuộn HSE-02 RS97-0.5 SR38 RMA

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Dây hàn bng thiếc có lõi là chất trợ dung, dùng để hàn chảy HSE-02 RS97-0.5 SR38 RMA (800 gr/cuộn), dùng trong ngành hàn bo mạch.

+ Cấu tạo: Dây hàn dạng cuộn.

+ Thành phần: Lớp lõi là chất trợ dung chiếm 3 -4 % khối lượng; lớp bên ngoài là kim loại chiếm 96 - 97% khối lượng và có tỷ lệ thành phần như sau: bạc 2.8 ~ 3.2 %, đồng 0.3 ~ 0.7 %, còn lại là thiếc (96,1 - 96,9%).

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

Dây hàn sẽ bị nóng chảy khi sử dụng nhiệt độ đầu mỏ hàn từ 350 °C đến 450 °C, để hàn gắn linh kiện lên bo mạch.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng:

+ Chất trợ dung: 3-4%.

+ Kim loại: 96-97%.

Hàm lượng thành phần của kim loại cụ thể như sau:

Tên hóa học

Hàm lượng

CAS number

Thiếc

96,1-96,9%

7440-31-5

Bạc

2.8-3.2 %

7440-22-4

Đồng

0.3-0.7 %

7440-50-8

- Thông skỹ thuật: Dạng dây, độ dày 0.5±0.01 mm; khi lượng mi cuộn (cả lõi) 800+10 g

- Công dụng theo thiết kế: Dùng để hàn chy, sử dụng hàn bn mạch điện tử

Ký, mã hiệu, chủng loại: HSE-02 RS97-0.5 SR38 RMA

Nhà sản xuất: LT Materials Co., Ltd.

thuộc nhóm 71.06 “Bạc (kể cả bạc được mạ vàng hoặc bạch kim), chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phm, hoặc dạng bột.”, phân nhóm “- Loại khác:”, mã số 7106.92.00 “- - Dạng bán thành phm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực ktừ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh công ty TNHH SG SAGAWA Việt Nam tại Bắc Ninh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Chi nhánh công ty TNHH SG SAGAWA Việt Nam tại Bắc Ninh (Số 19, đường VSIP 6, khu CN VSIP - Phường Phù Chẩn - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh);
- Các cục HQ t
nh, thành phố (đ thực hiện);
- Cục Kiểm định hải quan;
- Website Hải quan;
- Lưu
: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

* Ghi chú: Kết qu xác định trước mã số trên ch có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã s.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi