Thông báo 155/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 155/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU NHẬP
 
Ngày 21 tháng 6 năm 2016, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (Quyết định). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tư pháp; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tổng cục Hải quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan liên quan báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:
Dự thảo Quyết định đã được Bộ Tài chính chủ động nghiên cứu, soạn thảo, đã lấy ý kiến các cơ quan liên quan, thẩm định của Bộ Tư pháp và đã được Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu giải trình. Tuy nhiên, đến nay còn nhiều vấn đề có ý kiến khác nhau đối với nội dung dự thảo Quyết định, một số nội dung quy định chưa cụ thể và chưa rõ ràng, cần cân nhắc thêm về căn cứ pháp lý, tính khả thi và phù hợp thực tế hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan rà soát lại quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (Nghị định số 08) để làm rõ sự phù hợp của quy định này với Luật Hải quan; nếu không phù hợp thì đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp có đủ cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Quyết định này, giao Bộ Tài chính:
1. Tập trung rà soát làm rõ hiệu lực pháp lý của các quy định về vấn đề này tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác; thực tế triển khai; đồng thời giải trình rõ sự cần thiết và mức độ cần thiết của việc ban hành Quyết định này; đánh giá tác động của việc ban hành Quyết định này trên các mặt quản lý nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu, cải cách thủ tục hành chính, thu thuế...
2. Xây dựng Quyết định bảo đảm nguyên tắc tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, giao thương mua bán hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật và tinh thần của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý về kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế...
3. Khẩn trương hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Quyết định theo hướng:
a) Rà soát các mặt hàng nhạy cảm, có yêu cầu quản lý chuyên ngành cao đòi hỏi phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (như phân bón, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ, những mặt hàng đòi hỏi quản lý chặt chẽ về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm..trên cơ sở đó cân nhắc đưa vào dự thảo Quyết định cho phù hợp.
b) Không đưa nội dung về ICD Mỹ Đình vào Quyết định này. Việc áp dụng thí điểm cơ chế chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng tại ICD Mỹ Đình tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 789/TTg-KTTH ngày 26 tháng 5 năm 2014. Giao Bộ Tài chính tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm và sự phù hợp của cơ chế này với quy định của Luật Hải quan, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2016.
c) Đảm bảo nguyên tắc tăng cường kiểm soát đối với các hàng hóa có rủi ro cao trong quản lý (như về quản lý thuế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm...); quy định cụ thể Danh mục trong Quyết định này.
d) Đề xuất quy định phù hợp, khả thi đối với trường hợp những lô hàng nhập khẩu có chung vận đơn, phương tiện vận tải nhưng có nhiều loại hàng hóa khác nhau (vừa có hàng hóa thuộc diện làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, vừa có hàng hóa không thuộc diện phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập).
đ) Lấy ý kiến các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan, tiếp thu và hoàn chỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tư pháp;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Tổng cục Hải quan;
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).LT
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

thuộc tính Thông báo 155/TB-VPCP

Thông báo 155/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:155/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành:27/06/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi