Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng về bãi bỏ Quyết định 10/2015/QĐ-UBND

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

___________

Số: 13/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nng ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nng

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thhành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành ph Đà Nng Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành ph Đà Nng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình s 300/TTr-STTTT ngày 10 tháng 4 năm 2020 về việc đề nghị bãi bỏ Quyết định s 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nng ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xut khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố thành phố Đà Nng ban hành Quy đnh một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2020.

Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo đúng quy định tại Quyết định s 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện xử lý hồ sơ và thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành ph Đà Nng; Tổ chức, doanh nghiệp đang được hỗ trợ theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của y ban nhân dân thành phố Đà Nng trước ngày Quyết đnh này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hỗ trợ đến hết thời hạn hỗ trợ còn lại.

Điu 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành ph Đà Nng, Giám đc các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương; Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển thành ph Đà Nng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ TT&TT;
- TT. Thành ủy, TT. HĐND thành phố;
- CT, các Phó CT UBND thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, STTTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 13/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 18/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực