Kế hoạch 271/KH-UBND 2021 về đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 271/KH-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

 

 

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022

__________

 

Thực hiện Quyết định số 1993/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp phát triển xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 10/4/2013; các văn bản của UBND Thành phố: Đề án: "Đẩy mạnh xuất khẩu của Thành phố Hà Nội thời kỳ hội nhập đến năm 2020, định hướng đến 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Chương trình công tác số 15/CTr-UBND ngày 20/01/2021 và Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 01/11/2021 về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong quý IV năm 2021 và các năm 2022, 2023; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 như sau:

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU NĂM 2022:

1. Thuận lợi:

Nhiều chính sách hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Thành phố, các chương trình xúc tiến xuất khẩu, mở rộng thị trường được triển khai trong những năm gần đây đã và đang được triển khai phát huy tác dụng mạnh mẽ trong những năm tới. Hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, thương mại được quan tâm đầu tư, phát triển sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn Thành phố. Một số Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) có hiệu lực hoặc được ký kết, mang lại cơ hội lớn cho Việt Nam để mở rộng thị trường xuất khẩu.

2. Khó khăn:

Dịch covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới với các biến thể đang tái bùng phát và lây lan nhanh ở nhiều quốc gia, mức tăng trưởng của các nền kinh tế chủ chốt đều được điều chỉnh giảm xuống so với các dự báo trước đó cho dù tiến trình tiêm vaccine ngừa covid-19 vẫn đang được đẩy mạnh. Nguồn lây nhiễm covid-19 vẫn ẩn khuất trong cộng đồng, nguy cơ xâm nhập dịch từ các tỉnh, thành trong nước và ngoài nước vẫn cao. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ hạn chế hoạt động thương mại và tiêu dùng, hoạt động thông quan hàng hóa khó khăn, tiến độ thông quan chậm do tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh ở cả hai đầu xuất và nhập hàng hóa đã làm tăng thêm thời gian và chi phí. Tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; năng suất lao động còn thấp; tính tự chủ của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới; áp lực ngày càng tăng từ việc thực hiện các cam kết quốc tế.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU:

1. Mục đích:

- Thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện dịch covid-19 còn diễn biến phức tạp; Góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố; Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Nâng cao chỉ số PCI và PAPI; Khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa hoạt động xuất nhập khẩu trở lại trạng thái bình thường trong thời gian ngắn nhất.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ cao, vận dụng kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động.

- Các Sở, ban, ngành coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; phân công rõ trách nhiệm cho các Sở, ban, ngành để chủ động triển khai và kiểm tra đánh giá việc tổ chức thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố.

2. Chỉ tiêu tăng trưởng: Mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2022 trên địa bàn thành phố tăng 5% so với thực hiện năm 2021.

III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà sản xuất có khả năng thích ứng tốt nhất trong hoàn cảnh mới.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

3. Xây dựng cơ chế chính sách đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu

4. Thực hiện tốt chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan trung ương trên địa bàn.

5. Tiếp tục thực hiện kết nối cung - cầu lao động để tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

6. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh xuất khu.

7. Nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phù hợp với hoàn cảnh mới, trong đó tăng cường phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương, các Đại sứ quán, thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài và nước ngoài tại Việt Nam, các tỉnh, thành phố cả nước, hạn chế các hoạt động đơn lẻ nhằm tránh sự chồng chéo, trùng lặp và lãng phí nguồn lực.

IV. TỔ CHỨC THC HIỆN:

1. Nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà sản xuất có khả năng thích ứng trong hoàn cảnh mới:

a) Giao Sở Công Thương, Cục Hải quan Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội: Tổ chức các chương trình tập huấn cho các doanh nghiệp về: Thông tin thị trường nước ngoài, các hiệp định thương mại tự do, chính sách pháp luật mới liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh xuất nhập khẩu...

b) Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội:

- Tập trung triển khai các hoạt động phổ biến kiến thức: hội nghị, đào tạo, tập huấn về thị trường, các Hiệp định thương mại tự do..., quảng bá phát triển thương hiệu, truy suất nguồn gốc xuất xứ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm; Tăng cường hoạt động xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, chuyển giao công nghệ tiên tiến; Xây dựng, xuất bản, tái bản các ấn phẩm cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về thị trường, ngành hàng, hiệp định FTA.

- Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp: Phối hợp cung cấp thông tin cho nhà đầu tư và giải quyết các thủ tục trước và sau cấp phép cho các dự án đầu tư, đặc biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các dự án ln, dự án sử dụng đất đã được cấp phép nhưng chưa triển khai để đẩy mạnh tiến độ đầu tư của các dự án.

- Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Phát triển, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ cung cấp thông tin đến các doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội và website “Nông sản an toàn Hà Nội”.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tim năng và cơ hội đầu tư, thương mại, du lịch tại Việt Nam và nước ngoài.

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội; hỗ trợ ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực gắn với các yếu tố có hàm lượng đổi mới sáng tạo, công nghệ trong sản xuất và kinh doanh để có thể đảm bảo các tiêu chuẩn và tham gia xuất khẩu.

- Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn từ các chuyên gia, tư vấn liên ngành công thương được công nhận để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khu sản phẩm vào các thị trường.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các quận, huyện, thị xã triển khai phổ biến các chính sách thúc đẩy xuất khẩu cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc, kết nối dữ liệu bán hàng và chuyển đổi số, thúc đẩy thương mại điện tử nâng cao năng lực doanh nghiệp nói chung và xuất khẩu nói riêng.

d) Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Đẩy mạnh triển khai và đa dạng hóa các dịch vụ cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Cập nhật và nắm bắt đy đủ tình hình biến động về lao động tại các doanh nghiệp để đưa ra các biện pháp hỗ trợ kịp thời, gắn kết hoạt động thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp với giao dịch việc làm nhằm nhanh chóng đưa người lao động quay trở lại thị trường lao động. Tiếp tục tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Sàn giao dịch việc làm (GDVL) thành phố Hà Nội. Đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, nâng cao chất lượng tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày đồng bộ trên toàn bộ hệ thống Sàn GDVL Hà Nội. ng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội đáp ứng yêu cầu triển khai tổ chức phiên giao dịch việc làm hàng ngày từ Sàn trung tâm đến các Sàn vệ tinh cũng như công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, phân tích dự báo thị trường lao động và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động giao dịch việc làm trực tuyến. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp website: http://vieclamhanoi.net thành Cổng thông tin việc làm của Thành phố phục vụ công tác tuyển dụng, tìm việc của doanh nghiệp và người lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường lao động.

e) Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục triển khai hoạt động “Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội”; tìm kiếm nhà đầu tư, vốn đầu tư cho các dự án khởi nghiệp; phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại đối với ngành công nghiệp công nghệ thông tin, khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn Thành phố.

h) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương và Hà Nội tăng cường truyền thông, quảng bá cho các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu, cơ sở sản xuất kinh doanh, các mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao, hữu cơ, áp dụng các chương trình quản lý tiên tiến, các chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn... Tập huấn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản về các quy định về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm soát thực phẩm xuất nhập khẩu; tuyên truyền về các hiệp định thương mại tự do và chuyên ngành nông lâm: EVFTA, CTPP, VPA/FLEGT, các rào cản thị trường nước ngoài... Phổ biến kiến thức pháp luật cho nông dân về kiểm dịch thực vật, quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng cho nông dân sn xuất lúa gạo, rau, quả tập trung có tiềm năng xuất khẩu nhằm nâng cao nhận thức cho nông dân tại các vùng sản xuất để đáp ứng yêu cầu kĩ thuật của các nước xuất khẩu.

i) Giao Hội Nông dân Thành phố: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho nông dân về chính sách, pháp luật của Nhà nước về thương mại; thông tin thị trường, mô hình kinh doanh giỏi; khu sản xuất chuyên canh; hướng dẫn nông dân đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, bảo hộ thương hiệu sản phẩm của nông dân, nâng cao giá trị thương mại trên thị trường đối với các sản phẩm truyền thống của địa phương; tư vấn phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường trong và ngoài nước, tư vấn về xây dựng các dự án phát triển kinh tế kết hợp với tư vấn pháp lý để hoàn thiện dự án.

2. Xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu:

a) Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chính sách tỷ giá, lãi suất; Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp số 02/UBND-NHNN ngày 04/6/2016 giữa UBND thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thủ đô; thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn và hiệu quả theo hướng tập trung ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh xuất khẩu; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp xuất khẩu; theo dõi sát diễn biến dịch covid-19, phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh; tiếp tục triển khai chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp; triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay với lãi suất hợp lý.

b) Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022 và Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022.

- Lập “Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050”, trong đó ưu tiên rà soát nhu cầu cấp điện của các doanh nghiệp có xuất khẩu để đưa vào Quy hoạch cấp điện.

- Triển khai “Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022”.

c) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với đơn vị của Trung ương và Thành phố hướng dẫn, kết nối với các cơ sở nghiên cứu, các đơn vị chuyển giao các tiến bộ khoa học, đẩy mạnh ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0, công nghệ sinh học, cơ giới hóa, tự động hóa, công nghệ Nano, ... trong quá trình sản xuất, sơ chế, đóng gói, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng giá trị sản xuất. Hỗ trợ các cơ sở chế biến sản phẩm nông sản xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ sản phẩm đối với các sản phẩm nông sản chế biến, áp dụng hệ thống chứng nhận chất lượng quốc tế (ISO, HACCP, Halal...) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu và thị trường trong nước. Phát triển mô hình chuỗi liên kết chuỗi trong sản xuất, chế biến gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, phù hợp với nhu cầu thị trường xuất khẩu.

d) Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Xây dựng và vận hành Cổng thông tin Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố Hà Nội, tạo môi trường kết nối các thành phần của hệ sinh thái.

3. Công tác cải cách hành chính:

a) Giao Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: Tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa, hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện tốt các dịch vụ thuế điện tử, dịch vụ công trực tuyến; mở rộng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của thời đại công nghệ 4.0 như thư trao đổi với người nộp thuế gửi qua email, đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế thành phố Hà Nội, kết hợp với việc thường xuyên xây dựng các video bài giảng, hướng dẫn về chính sách thuế, đăng tải thông qua các kênh thông tin điện tử như website của Cục Thuế và trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube... để giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh và hiệu quả hơn với chính sách pháp luật thuế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai tốt cơ chế “một cửa liên thông”, tiến tới “một cửa liên thông điện tử”; kết nối, tạo cơ sở dữ liệu tập trung để phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của từng ngành và của Thành phố.

b) Giao Cục Hải quan Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: Tiếp tục triển khai hải quan điện tử; xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình Hải quan thông minh nhằm tăng tốc độ thông quan, giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu.

c) Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) ưu đãi theo thẩm quyền của Ban quản lý qua hệ thống điện tử cấp độ 3, cấp độ 4. Tham gia và tuân thủ quy định Cơ chế cấp C/O một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN theo cam kết của Chính phủ Việt Nam với các nước ASEAN.

d) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đơn giản hóa thủ tục hành chính việc đăng ký phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ; làm thủ tục xác nhận Lâm sản xuất khẩu; cấp giấy phép xuất khẩu Lâm sản theo quy định của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020.

4. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, các khu, cụm công nghiệp tập trung, cơ sở hạ tầng logistics, hệ thống dịch vụ; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh, xuất khẩu:

a) Giao Sở Công Thương:

- Phối hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chủ trì xây dựng nội dung bản tin: “Thị trường các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và tiềm năng của Hà Nội” phát hành 12 số.

b) Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội: Hướng dẫn, giám sát tiến độ xây dựng các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố: Quang Minh I, Quang Minh II, Thạch Thất-Quốc Oai, Sóc Sơn, Bắc Thường Tín, Đông Anh; Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội, Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

c) Giao Cục Hải quan Hà Nội: Đưa vào hoạt động ít nhất 01 địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại khu vực phía Nam Hà Nội.

d) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Biên tập, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về phát triển nông nghiệp, xúc tiến thương mại, kết nối, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn nhằm giới thiệu rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp: Bản tin quản lý chất lượng an toàn thực phẩm (1 số/quý), phát hành ấn phẩm thông tin các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu, thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản của Hà Nội và các tỉnh...

- Tiếp tục phát triển, duy trì Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội (check.hanoi.gov.vn), hỗ trợ ít nhất 100 cơ sở ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã trong truy xuất nguồn gốc đảm bảo an toàn thực phẩm theo chuỗi tập trung vào sản phẩm nông lâm thủy sản có tiềm năng xuất khẩu để quảng bá, giới thiệu đến người tiêu dùng.

e) Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan:

- Thực hiện công tác thu thập, cung cấp thông tin, hình ảnh của các sự kiện; liên quan tới các chủ trương, chính sách; thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, thông tin hữu ích khác để hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt thông tin, tiếp cận thông tin tập trung, hiệu quả.

- Xây dựng và phát hành Bản tin xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch định kỳ và các ấn phẩm, tài liệu (bao gồm cả ấn phẩm tái bản) phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

5. Đổi mới, nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mi, xúc tiến đầu tư:

5.1. Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

a. Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư:

- Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp: Phối hợp cung cấp thông tin cho nhà đầu tư và giải quyết các thủ tục trước và sau cấp phép cho các dự án đầu tư, đặc biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các dự án ln, dự án sử dụng đất đã được cấp phép nhưng chưa triển khai để đẩy mạnh tiến độ đầu tư của các dự án.

- Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại chỗ: Tăng cường các hoạt động tiếp xúc đối với các Nhà đầu tư lớn được Thành phố quan tâm, các nhà đầu tư đang hoạt động trên địa bàn Thành phố để xúc tiến đầu tư các dự án theo định hướng thu hút FDI của Thành phố:

+ Tổ chức các Hội nghị, Tọa đàm Xúc tiến đầu tư theo chuyên đề, lĩnh vực (Dịch vụ logistic, công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao,...).

+ Tổ chức Hội nghị tập huấn về thủ tục thuế, hải quan, hội thảo giới thiệu chính sách mới, phổ biến quy định mới của pháp luật cho các nhà đầu tư, phổ các hiệp định thương mại tự do mới cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

b. Thực hiện công tác xúc tiến thương mại:

- Hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu mới; Hỗ trợ các doanh nghiệp tìm nguồn nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh phụ kiện đầu vào sản xuất để thay thế trong trường hợp nguồn cung bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid-19.

- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước theo hình thức trực tiếp và trực tuyến:

+ Tổ chức các sự kiện quảng bá hình ảnh sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp tại thành phố và các tỉnh trong nước; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với doanh nghiệp nước ngoài, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.

+ Tham dự hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, thâm nhập hệ thống phân phối tại nước ngoài; Thúc đẩy xuất khẩu qua kênh thương mại điện tử, xúc tiến thương mại trực tuyến..., tận dụng tối đa lợi thế, ưu đãi của các Hiệp định thương mại, đặc biệt Hiệp định thương mại Việt Nam EU (EVFTA); tiếp tục kết nối xúc tiến xuất khẩu vào các hệ thống phân phối nước ngoài: Aeon (Nhật Bản), Lotte (Hàn Quốc), MM Mega Market, Walmart…, đẩy mạnh hoạt động giao thương kết nối doanh nghiệp trong nước với các đối tác nước ngoài.

- Triển khai hoạt động xúc tiến nông nghiệp có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tiến trình hội nhập và các FTA. Nghiên cứu tư vấn cho các doanh nghiệp trong nước vượt qua các rào cản ở các nước nhập khẩu. Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến nông nghiệp có quy mô lớn, mang tính định hướng, dẫn dắt thị trường.

- Tăng cường kết nối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức xúc tiến trong và ngoài nước, đặc biệt là đại sứ quán, cơ quan thương vụ các nước, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam để phối hợp thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến, đẩy mạnh xuất khẩu.

5.2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tổ chức Hội chợ quà tặng hàng Thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022 (Hanoi Giftshow 2022); hỗ trợ các nhà nhập khẩu nước ngoài, khách quốc tế giao dịch thương mại với các doanh nghiệp cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tại Hà Nội và giao dịch tại Hội chợ. Tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối giao thương theo hình thức trực tuyến.

- Tổ chức đoàn doanh nghiệp xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tham gia hội chợ quốc tế chuyên ngành thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất tại Thành phố Hồ Chí Minh (Lifestyle Vietnam 2022).

6. Các giải pháp khác: Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa và không ngừng tự đào tạo hoặc tham gia các khóa đào tạo do các Sở, ngành Thành phố tổ chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

V. CHẾ Đ THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ KINH PHÍ THC HIỆN:

1. Các Sở, ban, ngành, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ; xây dựng dự toán kinh phí từ nguồn chi nghiệp vụ hàng năm của Sở, ngành, đơn vị.

2. Sở Tài chính bố trí kinh phí, đảm bảo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

3. Các Sở, ngành, đơn vị báo cáo UBND Thành phố đột xuất hoặc định kỳ kết quả thực hiện (gửi Sở Công Thương để tổng hợp chung trước ngày 10/12/2022). Sở Công Thương đôn đốc, theo dõi các Sở, ngành, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo của các Sở, ngành đơn vị gửi UBND Thành phố./.

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Bộ Công Thương;
- PCT
UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền;
- Các Sở: CT, KHĐT, TC, NNPTNT,
TT và TT, LĐTBXH;
- Cục: Thuế, Hải quan TP Hà Nội;
- Ban Quản
lý các KCN và CX HN;
- Trung tâm XTĐTTMDL Thành phố;
- Hội Nông dân Thành phố;
- VPUB: CVP, PVP N.M.Quân;

- KT, TH, TKBT;
- Lưu VT, KTNgân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền

 

 

thuộc tính Kế hoạch 271/KH-UBND

Kế hoạch 271/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:271/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày ban hành:02/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2854/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao” thành dự án “Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu” tại huyện Thọ Xuân (Cấp lần đầu: Ngày 05 tháng 12 năm 2019) (Điều chỉnh lần thứ 1: Ngày 28 tháng 7 năm 2020) (Điều chỉnh lần thứ 2: Ngày 28 tháng 7 năm 2021)

Quyết định 2854/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao” thành dự án “Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu” tại huyện Thọ Xuân (Cấp lần đầu: Ngày 05 tháng 12 năm 2019) (Điều chỉnh lần thứ 1: Ngày 28 tháng 7 năm 2020) (Điều chỉnh lần thứ 2: Ngày 28 tháng 7 năm 2021)

Đầu tư, Xuất nhập khẩu

Vui lòng đợi