Dự thảo Thông tư về lộ trình áp dụng cửa khẩu tạm nhập, cửa khẩu tái xuất

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư

Dự thảo Thông tư công bố lộ trình áp dụng cửa khẩu tạm nhập, cửa khẩu tái xuất đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Loại dự thảo:Thông tư
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công ThươngTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu tạm nhập, cửa khẩu tái xuất đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu. Áp dụng với thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa.

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Trạng thái: Đã biết
Ghi chú

BỘ CÔNG THƯƠNG

------------

Số:           /2019/TT-BCT

DỰ THẢO

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2019

 

 

THÔNG TƯ

Công bố lộ trình áp dụng cửa khẩu tạm nhập, cửa khẩu tái xuất đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

 

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư công bố lộ trình áp dụng cửa khẩu tạm nhập, cửa khẩu tái xuất đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu tạm nhập, cửa khẩu tái xuất đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa.

Điều 3. Cửa khẩu tạm nhập, tái xuất

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu thực hiện thủ tục tạm nhập và tái xuất qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và các cửa khẩu song phương khác được mở theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.


 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí Thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện KSND tối cao, Toà án ND tối cao;                               

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HDDND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Tổng cục Hải quan;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử chính phủ;

- Bộ Công Thương: Lãnh đạo Bộ, Tổng cục QLTT,

các Cục, Vụ thuộc Bộ;

- Website Bộ Công Thương;

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, XNK.                                                                             

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

văn bản tiếng việt

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi