Công văn 9537/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mặt hàng Modul LED

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 9537/TCHQ-TXNK
V/v Mặt hàng Modul LED
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 
 
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.
 
 
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2350/HQQN-TXNK ngày 14/9/2015 của Cục Hải quan Quảng Ninh về việc hoàn thuế mặt hàng Modul LED phát quang của Công ty TNHH TM điện tử Hải Long, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Công văn số 17193/BTC-TCHQ ngày 26/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại mặt hàng Modul LED P10 (3 màu cơ bản: đỏ, xanh lá, xanh dương) cấu tạo từ nhiều LED + IC + linh kiện điện tử có thể hiển thị hình, ảnh khi được kết nối với các nguồn tín hiệu thích hợp được xác định là màn hiển thị (màn hình) phù hợp phân loại tại nhóm 85.28, mã số 8528.59.10.
2. Công văn số 9617/BTC-TCHQ ngày 15/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại mặt hàng Modul LED (3 màu cơ bản RGB) cấu tạo từ nhiều LED + IC + linh kiện điện tử có thể hiển thị hình, ảnh khi được kết nối với các nguồn tín hiệu thích hợp được xác định là màn hiển thị (màn hình), nếu là loại không thể hoạt động độc lập nếu không kết nối với thiết bị xử lý dữ liệu tự động, phù hợp phân loại vào nhóm 85.28, mã số 8528.51.20.
3. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, đối chiếu thực tế mặt hàng nhập khẩu của Công ty TNHH TM điện tử Hải Long với các công văn hướng dẫn nêu trên để xác định mặt hàng là loại không thể hoạt động độc lập nếu không kết nối với thiết bị xử lý dữ liệu tự động hay loại khác để áp dụng mã số chính xác.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 9537/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mặt hàng Modul LED
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 9537/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 14/10/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực