Công văn 9375/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công biếu tặng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 9375/TCHQ-GSQL
V/v:Thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công biếu tặng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 
 
Kính gửi: Công ty TNHH CN Giầy Aurora Việt Nam.
(Đ/c: Xã Thiên Hương, Huyện Thủy Nguyên, Hải Dương)
 
 
Trả lời công văn số ARV0925/2015/CV-XNK ngày 26/9/2015 của Công ty TNHH CN Giầy Aurora Việt Nam vướng mắc về thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công biếu tặng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về thủ tục hải quan:
Đối với sản phẩm giầy bị lỗi, không đủ điều kiện xuất khẩu, bên đặt gia công là Công ty Nike Pte có văn bản chấp thuận cho phép Công ty TNHH CN Giầy Aurora Việt Nam biếu tặng cho Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng thì thủ tục hải quan được vận dụng thực hiện theo quy định tại tiết a2, điểm a, khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Khi làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, ngoài hồ sơ theo quy định, Công ty phải xuất trình văn bản chỉ định của đối tác nước ngoài là Công ty Nike Pte biếu tặng 3096 đôi giầy bị lỗi cho Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng.
2. Về việc khai hải quan
Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, trường hợp Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng không có chức năng làm thủ tục xuất nhập khẩu thì thủ tục hải quan được thực hiện thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.
Đề nghị Công ty căn cứ các quy định trên và công văn số 12280/BTC-TCHQ ngày 4/9/2015 để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để T/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 9375/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công biếu tặng
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 9375/TCHQ-GSQL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 12/10/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực